Admir Babić: Po kojim osnovama se vrši naplata komunalne naknade u Visokom, te po kojoj odluci se naplaćuju?

“Na sjednici Gradskog vijeća, kao gradski vijećnik sam uputio pitanje svim nadležnim službama koje glasi:

Po kojim osnovama se vrši naplata naknade za korištenje uređaja zajedničke komunalne potrošnje za prostor, odnosno komunalne naknade ako znamo da većini naših građana nisu dolazila rješenja ( računi ) u zadnje četiri godine, te po kojoj odluci se naplaćuju i kako je moguće da se na račune koji su ovih dana dostavljeni stanovnicima Visokog upisana i dugovanja ako prije toga računi nisu nikada zaprimljeni?”