Bajro Fejzić: Inicijativa za izgradnju javne rasvjete …

Po drugi put podnosim Inicijativu Službi zainfrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove u koordinaciji sa Gradonačelnikom Mirzom Ganićem, za Izgradnju Javne rasvjete na dijelu ulice Potina, parkinga ispred Vatrogasnog doma Visoko, i parking / plato tzv.poligona kod KSC „Mladost“Visoko.

Obrazloženje:

Navedena lokacija nalazi se u užem gradskom području poredKSC „Mladost“ i Mješovite srednje škole “Hazim Šabanović“ Visoko. Na ovoj lokaciji zbog saobračajnih gužvi i nedostatka parkinga u užem gradskom jezgru, građani uglavnom svoja vozila parkiraju na ovom parkingu, odnosno poligonu koji je u vlasništvu Grada Visokog. Na ovoj lokaciji se u nočnim satima mnogi građani osječaju nesigurno iz svima nama poznatih razloga. Ovom lokacijom kreču se maloljetna djeca, učenici, sportisti i građani svih uzrasta koji pogotovo u zimskom periodu uslijed kračeg dana a zbog neizgrađene rasvjete nemaju osječaj sigurnosti. U cilju zaštite ljudi i objekata podnosim inicijativu da se osvjetle lokacije ulice Potina, parking ispred Vatrogasnog doma u Visokom i plato/parking tzv. poligona kod KSC „Mladost“ u Visokom.Koliko mi je poznato da postoji i projekat izvodljivosti za navedenu inicijativu.

Prva inicijativa sa moje strane upućena: Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke dana 27.12.2021.godine (prije godinu dana)

Realizacijom ovog projekta poboljšat će se cjelokupan sigurnosni ambijent svih učesnika u saobraćaju, a posebno pješaka i učenika koji gravitiraju ovim podrućjem.

Inicijativa upućena: Službi za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Visoko u koordinaciji sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem.