Dramatično pismo iz MMF-a upućeno Zoranu Tegeltiji: Ko će vraćati kredite ako se RS povuče iz UIO BiH?

Ostavljajući po strani pravnu problematiku o kojoj nismo u poziciji da govorimo, naše je mišljenje da bi povlačenje RS iz UIO BiH imalo velike ekonomske posljedice za sve, stoji u pismu
Alina Iancu, nova šefica Misije MMF-a u BiH uputila je pismo Zoranu Tegeltiji, predsjedavajućem Vijeću ministara BiH u kojem traži da hitno zakaže sjednicu Fiskalnog vijeća BiH, kojim također predsjedava, saznaje portal Avaza.

Veoma zabrinuti

U pismu, koje je Iancu 12. novembra uputila Tegeltiji, zatražen je “urgentan sastanak sa Fiskalnim vijećem kako bi razgovarali o implikacijama povlačenja RS iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO)”.

– Mi smo veoma zabrinuti zbog planova vlasti Republike Srpske, ne samo zbog toga što je UIO najznačajniji izvor prihoda za RS, Federaciju BiH i Brčko Distrikt BiH. Ostavljajući po strani pravnu problematiku o kojoj nismo u poziciji da govorimo, naše je mišljenje da bi povlačenje RS iz UIO BiH imalo velike ekonomske posljedice za sve. Željeli bismo da objasnimo naše zabrinutosti i da čujemo stavove članova Fiskalnog vijeća o ovom pitanju – stoji u pismu.
Navodi se dalje da bi u MMF željeli “konkretno da razgovaramo o tome kako će se osigurati blagovremeno servisiranje vanjskog duga BiH”.

– Uključujući i duga prema MMF-u, u slučaju rasformiranja UIO ili u slučaju da ista bude lišena naplate PDV-a – stoji u pismu.

Ko je dobio pismo

Poziv je naslovljen na predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Tegeltiju, a pismo su dobili i članovi Fiskalnog vijeća Fadil Novalić, premijer FBiH, Radovan Višković, premijer RS, Vjekoslav Bevanda, ministar fiansija i trezora BiH, Jelka Milićević, ministrica finasija FBiH, Zora Vidović, minsitrica fiansija RS, Senad Softić, guverner Centralne banke, te Esed Kadrić, gradonačelnik Brčko Distrikta.