Federalni vodni inspektor nadležnom tužilaštvu predao spise o zagađenju rijeke Fojnice

Onečišćenje rijeke Fojnice u Kreševu i Visokom uskoro bi trebalo dobiti i sudski epilog s obzirom na to da je Kreševski građanski pokret prije nekoliko dana informisao javnost da je federalni inspektor slučaj nelegalnog kamenoloma i tvornice vapna u Kreševu predao u nadležno tužilaštvo.
Apeli građana Visokog, ali i mjesta iznad, koja se nalaze uz rijeku Fojnicu, uskoro bi mogli uroditi plodom, čime bi se zaustavilo zagađenje ove rijeke, koja ne tako rijetko biva onečišćena zbog, kako je utvrdio federalni vodni inspektor, kamenoloma i tvornice vapna u Kreševu. S tim u vezi Kreševski građanski pokret je informisao javnost da je čitav spis predmeta koji se tiču eventualnog onečišćenja okoliša i nepoštivanja upravnih mjera koje je izrekao Federalni vodni inspektor firmi BFS d.o.o. za rad tvornice vapna i kamenoloma u Kreševu.

“Ovu informaciju je Kreševski građanski pokret zaprimio kao odgovor na zahtjev za ponovni inspekcijski nadzor i kažnjavanje subjekta nadzora u skladu sa zakonom, imajući u vidu ponovnu ekološku katastrofu koja se prostire sve do Kiseljaka, Fojnice i Visokog, uzrokovanu nelegalnim radom kamenoloma i tvornice vapna u Kreševu”, kazali su iz Kreševskog građanskog pokreta.

Podsjećaju i na to da su građani Kreševa u septembru dobili potvrdu od Federalne uprave za inspekcijske poslove da firma BFS d.o.o. Kreševo nema validno rješenje o vodnoj dozvoli te da je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja izdato rješenje kojim se “zabranjuje upotreba objekta i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina, krečnjaka i dolomita”, a primijećeno je ponovno ispuštanje mulja u rijeku Kreševčicu.

“Nakon mjeseci našeg apela da se zaustavi rad kamenoloma i tvornice vapna u Kreševu mimo propisa i dozvola, konačno je neka od nadležnih institucija reagovala na nepravilnosti i slučaj uputila tužilaštvu. Nadamo se da će sada tužilaštvo zaštititi interese građana i sankcionisati svaki rad koji je u suprotnosti s izdatim dozvolama. Ponavljamo da je nedopustivo da firma BFS d.o.o. Kreševo nema validno rješenje o vodnoj dozvoli te da joj je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja izdato rješenje kojim se zabranjuje upotreba objekta i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina, krečnjaka i dolomita i da je nakon četiri prekršajna naloga zbog toga nastavila ispuštanje mulja u rijeku Kreševčicu”, navode predstavnici Kreševskog građanskog pokreta.

Kreševski građanski pokret prošle sedmice započeo je potpisivanje peticije kojom pozivaju nadležne institucije da u okviru svojih ovlasti reaguju na uočene nepravilnosti i zabrane rad kamenoloma i tvornice vapna dok ne ispuni sve potrebne uslove za rad, tako da ne zagađuje okolinu i ne ugrožava zdravlje mještana.

Peticijom građani Kreševa žele da istaknu svoj jedinstven zahtjev, a to je da je krajnje vrijeme da kamenolom i tvornica vapna u Kreševu počnu raditi u skladu sa zakonom.

“Ponavljamo da nećemo odustati – iskoristit ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – nećemo stati dok se ne zaustavi nelegalan rad kamenoloma i tvornice vapna, zbog kojeg su nama i našoj djeci ugroženi zdravlje i život”, zaključili su iz Kreševskog građanskog pokreta.