Gradnonačelnik Mirza Ganić: Plate radnicima u JKP Visoko izuzetno male

Pred kraj prošle godine na posljednjoj održanoj sjednici 23. sjednici Gradskog vijeća Visoko gradonačelnik Mirza Ganić u svojim odgovorima na pojedina vijećnička pitanja, a u nekim slučajevima i kao izvjestilac po određenim tačkama dnevnog reda iznosio je neke podatke vezano za kapitalna ulaganja, budžet i javna preduzeća. U dijelu koji je vezan za JKP Visoko Ganić je istakao kako su plate radnicima u JKP Visoko izuzetno male i kako se mora naći način da iste bude dostojne posla koji obavljaju uposlenici ovog javnog preduzeća, a onda je iznio i podatak kako je Visoko jedina lokalna zajednica koja u opštim poskupljenima svega u prošloj godina jedina nije povećavala komunalne usluge nego ih je čak i umanjila za 20%.

“Mi smo kroz javnu raspravu imali prijedlog JKP Visoko da se planiraju sredstva od 150.000KM za subvenciju odvoza smeća na području grada Visokog iz razloga što je u 2022.godini došlo do poskupljenja i goriva i radne snage i da postojeća cijena nije ekonomski moguće da se naplaćuje jer bi firma radila u gubitku. Mi kao odgovorna Gradska uprava odlučili smo da prihvatimo taj amandman i da subvencioniramo taj iznos kako ne bi došlo do poskupljenja komunalnih usluga našim građanima. I mislim da smo jedina lokalna zajednica koja nije dozvolila poskupljenje vode kao i odvoza smeća. Sa druge strane čak smo pojeftinili za 20% vodu na području grada Visokog. Također smo u saradnji sa višim nivoima vlasti omogućili za sve branioce da imaju besplatan priključak vode.”