Mirsad Kukić preko sindikata prijeti EP BiH, da li će i RMU Banovići prekinuti proizvodnju uglja?

Sindikalna organizacija RMU „Banovići“ na čijem je čelu Mirsad Kukić, koji je nepravosnažno osuđen za krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem u vezi zapošljavanja u JP Elektropivreda pružila je podršku rudarima sedam rudnika u Koncernu JP Elektroprivreda BiH.

Međutim, Kukić se nije tu zaustavio već je u dopisu koji je upućen Vladi FBiH, ministru Nerminu Džindiću (SBB), direktoru EP BiH Admiru Andeliji, sindikatima svih sedam rudnika, kao i drugim sindikatima radnika rudnika zaprijetio i prekidom proizvodnje uglja.
Tako Kukić, koji je služeći se svojim utjecajem kao tadašnji potpredsjednik SDA tražio zapošljavanja u JP Elektroprivreda – Podružnica Elektrodistribucija čiji je tadašnji direktor Esed Džananović na optuženičkoj klupi, danas prijeti i reduciranjem ili prestankom isporuke uglja za TE Tuzla i Kakanj čime bi moglo doći do redukcija u isporuci električne energije.

„Tražimo da zajedno izvršimo pritisak na našu trenutnu Upravu RMU Banovići da pod hitno napiše dopis prema EP BiH gdje će dati jasan rok od 24 sata da se ispune svi zahtjevi rudara, da se omogući vraćanje rudara na posao, obezbijedi nastavak proizvodnje i nastavak ostalih pregovora da se vodi u dijalogu na obostrano razumijevanje i poštivanje. Da se svi zajedno pridružimo radničkom neposluhu. A u slučaju da EP ne ispuni navedeno zajedno ćemo izvršiti pritisak na Upravu RMU Banovići koja bi zbog našeg zajedničkog pritiska morala djelovati, taj naš zahtjev je čestiti nijet solidarnosti sa kolegama rudarima Koncerna ali i zbog svoje pozicije i sad već neizvjesne budućnosti RMU Banovići pri monopolitičkom djelovanju EP prema svim rudnicima. Uprava će pod pritiskom morati donijeti odluku te reducirati ili obustaviti isporuku uglja za TE Tuzla i Kakanj. Postojeća energetska kriza će sve ovo poremetiti i definitivno debelo narušiti i neovisnost energetskog sektora a time i neovisnost države (suverenosti)“, navodi se u dopisu koji potpisuje Kukić.
Inače, iako je Vlada FBiH većinski vlasnik RMU Banovići godinama unazad Kukić je potpuno privatizirao ovaj rudnik, a nije dozvolio ni njegov ulazak u Koncern Elektroprivrede BiH.

Nakon što je ušao u vlast u Tuzlanskom kantonu u januaru ove godine zajedno sa SDP-om, SBB-om, Našom strankom, Kukić preko svog PDA pokušava ponovo ovladati banovićkim rudnikom.

Pitanje je kako Kukić kao neko ko je osuđen za zloupotrebu položaja jer je tražio nezakonita upošljavanja u EP BiH može biti kredibilan partner bilo kome, a pogotovo strankama koje se zalažu za borbu protiv korupcije.