“Nek Novalić izvoli i neka završi svoju komunikaciju sa sudom, pa neka se onda javi! Svojim pravljenjem ‘dženeta’ na zemlji, pokazuju san da vječito vladaju”

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić u proteklom periodu nekoliko puta javljao se uživo preko svog Facebooka.
Premijer je ovim putem odgovarao na pitanja gledatelja, a na ovaj potez se odlučio kako je rekao, da bi poboljšao komunikaciju sa građanima.

“On s ljudima ne treba da komunicira na taj način, već da komunicira svojim djelima. Zna se sve šta se obećalo i šta se na kraju uradilo. Onaj koji je uradio sve što je obećao, nema potreba da radi na dodatnoj komunikaciji sa građanima. Njegova djela trebaju biti elementarni osnov u komunikaciji sa ljudima. A šta mi imamo? Imamo blesavu priču o cijeni ulja i o čemu sve ne, samo rezultata nemamo. Broj afera u ovom društvu je sve veći i veći, a pri tome se igraju sa našim zdravljem. To su ove afere koje se tiču Covida-19 u kojima je direktno učestvovao dotični kojeg spominjemo. Sad je na sudu. On koji je na sudu i koji ima proces, tvrdi da radi nešto na poboljšanju komunikacije sa narodom?! Nek’ izvoli neka dovrši svoju komunikaciju sa sudom, pa neka se onda javi. Ja sam dovoljno demokratski orijentisan da sačekam tu presudu i neću ništa unaprijed da kažem, ali čekam njega šta će reći poslije nje, rekao je Bajtal za Source portal.
O rezultatima Vlade FBiH teško je govoriti, s obzirom da se malo toga uradilo ili nedovoljno u posljednjih pet i pol godina od kada je konstituisana trenutna Vlada. Jedno je sigurno da, ovakav sastav vlade, odgovara najviše onima koji ga čine.

“Nikada neću sebi dozvoliti da poredim ovaj sistem sa prijeratnim, pogotovo sa onim za vrijeme Titinog doba. Možemo samo taksativno nabrajati mane onog sistema sve dok ga ne upoređujemo sa ovim danas. Kada dođe do takvog poređenja, nameće se zaključak da to nije bilo dobro, već zlatno doba. Što se ovih danas tiče, ovih etno prevaranata, oni sanjaju da traju beskonačno. Svojim pravljenjem ‘dženeta’ na zemlji pokazuju san da vječito vladaju”, rekao je Bajtal za Source portal.