Niko više ne može zaustaviti povećanje cijena gasa, međutim na bh. tržištu događa se nešto drugo…

Svi moji istupi maju jedan cilj, a to je provjera cijena gasa od onih koji razumiju cijene gasa, znaju čitati ugovore, znaju šta je nuđenje mita, znaju šta igra sa pritiscima znači za stari gasovod itd., a ne da čitam priče da nema ko me neće tužiti za izrečeno u javnosti i nikad ne dobih niti jednu tužbu, a “skromno i razumno” dolazi kako smo najavili još prije gotovo godinu dana – navodi Bečarević
Šta se trenutno dešava u gasnom sekotru, kolika nas poskupljenja očekuju i zašto, kakva je uloga ministra Nermina Džindića (SBB), šta se desilo s cijenom gasa nakon prelaska na Turski tok, čije inerese brane donosioci odluka u FBiH u razgovoru za Novinsku agenicju Patria objašnjava Almir Bečarević, savjetnik bivšeg direktora BH Gasa i bivši dugogodišnji direktor tog preduzeća.

Možete li s preciznošću reći šta se dešava u gasnom sektoru, ne samo u BiH, nego širom Evrope?

Bečarević: Na ovo pitanje mogu odgovoriti sa 100%-om preciznošću. Dešavaju se dvije stvari. Desio se dramatičan porast cijena priodnog gasa, do 2000 USD za 1000 Sm3, na berzama gasa i koji je bio uslovljen prvenstveno špekulativnim razlozima. Niti su ovo razumne cijene gasa niti su ove cijene održive na duži period. Istovremeno, ove cijene nemaju veze sa našim tržištem tako da je njihov utjecaj na cijenu gasa nikakav, ponavljam nikakav. Naše tržište je opterećeno drugim pokazateljima koje imaju utjecaja na formiranje cijene gasa od strane Gazproma.

Prvi je prelazak na Turski tok, a drugi porast cijene nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu. Desila se sinergija dva elementa, porast cijene gasa samim prelaskom na Turski tok i porast cijena nafte na tržištima čiji derivati imaju direktni utjecaj na formiranje cijene gasa od strane Gazproma.

Znači, imamo jedan subjektivni faktor (loša procjena) i jedan objektivni faktor (porast cijena nafte). Nepopunjenost gasnih evropskih skladišta može biti jedan od razloga u nedostatku gasa u evropi, ali samo u slučaju izrazito hladne zime gdje cijene gasa mogu opet eksplodirati, ali opet to nikakve veze neće imati sa našim tržištem osim ako nekom ne padne na pamet da tako kupuje gas.

Mnogo se toga izdešavalo posljednjih mjeseci, u BH-Gasu je smijenjen direktor, vi ste mu bili savjetnik, upozoravali ste na sve ove moguće scenarije od poskupljenja do naše potpune ovisnosti o ruskom plinu?

Bečarević: Sve po pitanju gasa od kraja 2020. godine je detaljno obrazlagano resornom ministru Džindiću i Energoinvestu, ali uzalud. Nakon toga, a kada smo vidjeli da nailazimo na zid od koji se sve odbija, sve smo proslijedili FUP-u i dalje tužilaštvu. Ja sam lično napravio kompletnu analizu cijena sa Turskog toka i starog pravca snabdijevanja (Ukrajina) gdje se iz fakturisanih cijena vidi šta je povoljnije.

Turski tok je nakon najava da će biti jeftiniji 25% došao do energenta skupljeg za 100%. I ovo je bilo napisano i obrazloženo još prije par mjeseci, ali samo se desio zid od koji se sve odbijalo. Sada idu priče o nekakvim berzama, svjetskim silama, globalnim politikama, a sve se znalo još prije par mjeseci samo se nije vjerovalo ljudima koji znaju svoj posao.

Zašto se ministar Džindić oglušio na sve dopise iz BH-Gas-a i ima li sadašnje stanje veze s prelaskom na Turski tok? Možete li objasniti zašto se ovo zove Turski tok?

Bečarević: Turski tok je nastao na razvalinama Južnog toka i oba ova projekta imaju prvenstveni cilj zaobilaženje Ukrajine. Južni tok Gazprom nije mogao realizovati i onda se Turska ponudila kao glavni tranzitni koridor za ruski gas kojim će se zaobići Ukrajina.

Kako je politika Evrope uvijek bila da reaguje sa zakašnjenjem Bugarska i Srbija su fingiranim pravnim postupcima u provedbi evropskih propisa odradile svoje dionice gasovoda i nastao je Turski tok.

Samo ime se veže za dionicu koja ide preko Turske, a sada se dio od Turske dionice proziva novim imenom i to Balkanski tok. Da skratim, ruski transportni gasovod, ruski gas i zaobilaženje Ukrajine. Puna kontrola Gazproma i samo ruski gas kroz ovu cijev Turskog toka-Balkanskog toka.

Posebno izražen problem s grijanjem imaju građani Zenice, zbog čega Zenica nema grijanje i zašto Energoinvest ne plaća transport gasa BH-Gasu?

Bečarević: Da bih odgovorio na ovo vaše pitanje potrebna mi je uvodna rečenica resornog ministra Džindića, a koja daje presjek svega onoga što pišem i govorim već gotovo godinu dana, citiram:

“Što se tiče plina, to smo rekli da ćemo do nove godine držati nivo ovih cijena iako imamo značajno povećanje u čitavoj Evropi. Jedan od četiri razloga, inače povećanje cijene električne energije je i povećanje cijene plina na svjetskom nivou. Do nove godine ćemo uraditi sve analize, napraviti projekcije za januar, februar i mart i onda ćemo se opredijeliti koliko će to biti povećanje. Ali ćemo opet gledati da to bude skromno i razumno, poručio je Džindić.”

Prvo, otkud sada povećanje cijene gasa kad je obećano smanjenje cijene od 25%.. Ovo “skromno i razumno” izgleda ovako na industriji koja koristi prirodni gas direktno sa transportnog sistema BH-Gasa, posebno Arcelor Mittal, za period januar 2021. godine – januar 2022. godine povećanje je, biti će, od gotovo 100% cijene prirodnog gasa. Arcelor Mital ovaj gas pored potrošnje prirodnog gasa u proizvodnim postrojenjima treba da koristi i kao dopunu za rad novih kotlova u Toplani Zenica.

Toplana Zenica kao osnovni energent za kotlove treba da koristi gasove (npr. koksni) kao nus proizvode u proizvodnom ciklusu Mittala i uz dodati prirodni gas trebali bi dobiti čišći zrak u Zenici (nema uglja).

U slučaju da imamo probleme u proizodnji tj. problem sa npr. koksnim gasom nema te matematike da se koristi samo prirodni gas za zagrijavanje tople vode. Cijena prirodnog gasa je sada i biće još veća za Mittal tako da dok “ostali gasovi” ne budu spremni nema grijanja u Zenici. Nadam se da sam što jednostavnije ovo objasnio kako bi svako mogao shvatiti suštinu problema, po mom mišljenju. Nakon dva mjeseca od smjene direktora koji nije želio biti poslušnik sada imamo to što pitate. Po mojim informacijama, ovaj podatak ne mora bii nužno tačan, Energoinvest ne plaća ništa za transport gasa niti ima ugovora za transport. Ovo dajem samo kao info, a ne da se petljam u politiku BH-Gasa jer ja sam sve svoje napisao, i o ovome, FUP-u, Tužilaštvu KS i Odboru za energetiku. Sve je ovo besmisao u kojem se nalazimo i koje smo detaljno obrazložili u prijavama FUP-u bar da ostane trag onoga što bi i čovjek sa falsifikovanom diplomom vidio.

Postoji li neka mogućnost, odnosno šta bismo trebali uraditi da do enormnog povećanja cijene plina ne dođe, ili smo zakasnili?

Bečarević: Ne postoji sada nikakava mogućnost da do povećanja cijene gasa ne dođe. Jedino gdje mogu posegnuti je “bankomat” BH-Gasa čime će uništiti projekat Južne interkonekcije jer gasovodi se grade od miliona KM, a ne od lijepe priče. Ono što misle da znaju, a ne znaju je to da i ako krenu u tom pravcu i “skrše” milione da bi pomogli Energoinvestu čeka ih opet povećanje cijene gasa i, vrlo vjerovatno, faktura mađarskog transportera od 23 miliona USD. Sve je trebalo biti drugačije da se samo slušalo ono što se govorilo i pisalo. Sva akumulacija povećanja cijene od strane Gazproma desit će se u 2022. godini i sada bih ja trebao predlagati nešto što ‘zidovi’ nisu htjeli da slušaju. Ja ne znam na kojim drogama treba čovjek biti (kako reče Svetlana Cenić) pa da priča o „skromnom i razumnom povećanju“, a cijena npr. Mittalu je već povećana i biće povećana za preko 100%. Da sada pričam i da se znalo da će i JPEPBiH tražiti povećanje cijene struje dođemo do pitanja ima li još nojeva u ovoj zemlji koji misle da će energija biti jeftinija u neradnim godinama ili ćemo se tješiti sa „razumnim i skromnim”. Da li treba postaviti pitanje zašto se Parlamentu ne dostavljaju podaci sa faktura o uvozu gasa gdje se sve vidi.

Ono što boli i nikada neću shvatiti je to da ministar ne želi čitati šta mu se dostavi već voli slušati priče diletanata koji su nas sada doveli u ovu situaciju. I još nešto, gasni sistem se vodi iz Srbije jer kao što se desilo 24.09.2021. godine posudba gasa iz Srbije i zavrtanje ventila Toplanama Sarajevo je spasila domaćinstva od raspada gasnog sistema u FBiH. Ko ne vjeruje neka pogleda bilanse potrošnje u tim danima jer računar i mjerač ne lažu.

Mislite li da je projekat Južne interkonekcije i definitivno zaustavljen?

Bečarević: Ja se više niti “ne sjećam” šta je Južna interkonekcija. Kako objasniti da su javne rasprave po pitanju zakona okončane 31.03.2021. godine i Zakon o Južnoj interkonekciji nikada nije vraćen Parlamenu FBiH na konačno usvajanje. Prednacrt zakona je jednoglasno prihvaćen i sve je stalo jer se vaga u ministarstvu da li novac koji je skupljen za eksproprijaciju utrošiti kao poklon Energoinvestu za dio pokrića razlike u cijeni gasa ili uzeti taj novac u budžet.

To bi bio zadnji glogov kolac u projekat sigurnosti snabdjevanja i diversifikacije izvora gasa i ostaje vam Turski tok sa gasovodom starim preko 40 godina i koji ne može više raditi na projektovanim kapacitetima. Ovo je ta vizija energetike kojoj treba da se divim i od koje sam sluđen, ali molim ministra za one droge koje nas vode “skromnom i razumnom”.

Da ne budem krivo shvaćen, nemam ja ništa protiv ministra, ali samo je trebalo čitati i ne vjerovati ljudima koji su doveli sada do “skromnog i razumnog”.

Svi moji istupi maju jedan cilj, a to je provjera cijena gasa od onih koji razumiju cijene gasa, znaju čitati ugovore, znaju šta je nuđenje mita, znaju šta igra sa pritiscima znači za stari gasovod itd., a ne da čitam priče da nema ko me neće tužiti za izrečeno u javnosti i nikad ne dobih niti jednu tužbu, a “skromno i razumno” dolazi kako smo najavili još prije gotovo godinu dana.