Novalićeva vlada na prvom mjestu po prometu na Sarajevskoj berzi. Zadužili se desetine miliona KM

Direktor Sarajevske berze (SASE) Tarik Kurbegović izjavio je za Fenu da je, posmatrano po tržišnim segmentima, u 2022. godini najveći promet na Sarajevskoj berzi ostvaren na Kotaciji obveznica, od 65,9 miliona KM. Dodao je da je, zaključno sa 15. decembrom, na drugom mjestu subsegment ST-2 Slobodnog tržišta. Na njemu je promet iznosio 48,15 miliona KM. Slijede ST-1 subsegment sa prometom od 24 miliona KM, te Kotacija kompanija sa 20,78 miliona KM.

“Ako posmatramo individualne vrijednosne papire, interesantna je činjenica da se među prvih 10 instrumenata po ostvarenom promet nalaze čak tri serije obveznica koje je emitovala Federacija Bosne i Hercegovine. Na prvom mjestu po prometu je obveznica FBIHK32A, petogodišnja obveznica s rokom dospijeća 2025., sa ostvarenim prometom od 20 miliona KM”, naveo je Kurbegović.

Bosnalijek, Igman, Pobjeda
Precizirao je da su na drugom mjestu dionice emitenta Bosnalijek d.d. Sarajevo sa ostvarenim prometom od 18,89 miliona KM, zatim dionice emitenta Igman d.d. Konjic sa prometom od 11,19 miliona KM, a na četvrtom mjestu po prometu ostvarenom u 2022. su dionice emitenta Pobjeda Technology Goražde d.d. Goraže kojima je trgovano u iznosu od 10 miliona KM.

“Ako posmatramo predpandemijski period, tačnije 2019., situacija je slijedeća. Ukupan promet u 2022. je 15,53 posto manji nego 2019., kada je ostvareno 430,92 miliona KM. Glavni uzrok ovog pada leži u činjenici da se FBiH za 21,07 posto manje zadužila na domaćem tržištu kapitala – 179,8 miliona KM emisione vrijednosti u 2022. prema 227,88 miliona KM u 2019.”, pojasnio je Kurbegović.

Istakao je da je, zaključno sa 15. decembrom 2022., ukupan promet koji je ostvaren na Sarajevskoj berzi iznosio 363.996.447,92 KM, te da se već sada može konstatovati da je taj promet za najmanje 13,45 posto veći u odnosu na 2021. kada je ostvareno ukupno 320,8 miliona KM.

Kurbegović je rekao da je redovni berzanski promet u 2022. iznosio 165,1 milion KM. To je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 102,91 posto.

Zeleni teritorij
“Kod vanberzanskih transakcija, uključujući i pakete dionica, u 2022. je došlo do ada od 61,88 posto, sa 49,63 miliona KM koliko je ostvareno u 2021. na 18,9 milion KM u ovoj godini. U 2022. je održano i manje javnih ponuda obveznica i trezorskih zapisa FBiH. Pad kod ove stavke iznosio je 5,23 posto”, izjavio je Kurbegović.

Dodao je da indeksi na Sarajevskoj berzi većinom bili u “zelenoj teritoriji”. Tako je indeks SASX-FN, jedini indeks u regionu koji koristi fundamentalne pokazatelja kao ponder učešća, zabilježio porast vrijednosti od 11,48 posto. Na drugom mjestu slijedi glavni indeks Sarajevske berze . On prati kretanje cijena prvih 10 kompanija mjereno po tržišnoj kapitalizaciji i učestalosti trgovine, SASX-10, sa plusom od 7,14 posto.

“SASX-BBI, indeks koji prati kretanje grupe kompanija čije je poslovanje u skladu sa Halal principima je zabilježio porast od 4,99 posto u odnosu na kraj prošle godine. Najveći pad vrijednosti zabilježio je BIFX, indeks koji prati kretanje cijena dionica zatvorenih investicionih fondova na domaćem tržištu kapitala. On je u toku 2022. izgubio 8,98 posto vrijednosti, uz relativno skroman promet od 2,8 miliona KM. Toliko je trgovano dionicama njegovih konstituenata, ZIF-ova. Negativan performans zabilježio je i SASX-30 od 0,90 posto”, naveo je Kurbegović.