Povećanja plata u Gradskoj upravi Visoko!?

Jedno od vijećničkih pitanja na posljednjoj 23. sjednici Gradskog vijeća Visoko bilo je pitanje eventualnog povećanja plata u Gradskoj upravi Visoko. Gradonačelnik Mirza Ganić je potvrdio kako jeste planirano povećanje plate i pojasnio zašto i na osnovu čega će se to desiti.

“Mijenjat ćemo bod sa 1 na 1,15, i to je navedeno u Odluci o izvršenju budžeta, razlog zbog kojeg smo se odlučili na ovaj potez jeste činjenica da je plata fakultetski obrazovanog radnika u Gradskoj upravi, osnovna plata, oko 1.250KM. Bio je veliki pritisak i radnika i sindikata da im se isplati 1.080KM shodno uredbi Vlade, ja sam smatrao, a cijeneći činjenicu da neko dobije 20KM, a neko 1.080KM, da ne trebamo ići tim modelom pa nismo isplatili po 1.080KM ali smo se dogovorili sa sindikatom pošto nam je to i obaveza po kolektivnom ugovoru da potpišemo sporazum da dođe do povećanja boda kako bi amortizovali i poskupljenja, a kako bi ono što je za mene najvažnije zadržali kadar koji je stručan i koji treba ovoj Gradskoj upravi. Faktički je to sada povećanje od 15% i plata uposlenika sa fakultetom će biti negdje oko 1.450KM. Kada smo raspisivali ove konkurse za prijem radnika na radna mjesta koja su nam posebno važna i posebno bitna, a odnose se na građevinske inžinjere, pravnike, arhitekte … na određenim pozicijama nije bilo uopšte prijavljenih, jer za 1.200KM je teško naći radnika u onom kapacitetu koji nama odgovara. Srećom na nekim višim pozicijama smo uspjeli riješiti problem. Zato smatram da povećanje plate od ovih 15% će amortizovati poskupljenja a sa druge strane ćemo eliminisati ovih 1.080KM koje su isplaćivali drugi organi i druge organizacije te na ovaj način poslati poruku našim građanima da ipak Gradska uprava se solidariše s njima i da smatramo da nije korektno uzimati jednokratnu naknadu, nego nasuprot tome dobiti ono što se radom zasluži, a to je plata.”

Gradonačelnik Mirza Ganić

Gradska uprava Visoko nije isplatila radnicima po 1.080KM, gradonačelnik Ganić smatra da je povećanje plate od 15% poštenija odluka

Gradnonačelnik Mirza Ganić: Plate radnicima u JKP Visoko izuzetno male