Problem građana Opštine Vareš zbog nemogućnosti prevoza do zeničke bolnice

Građani opštine Vareš već tri godine odsječeni su od centra kantona. Jedina autobuska linija koja je vozila za Zenicu, ukinuta je zbog nerentabilnosti prevozničke kompanije. To je ostavilo mještane ove opštine da se sami snalaze kako doći do centra kantona i riješiti neki adminitrativni problem ili u dosta češćem slučaju zbog zdravstvene zaštite u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Iako je razdaljina između Vareša i Zenice, adminisitrativnog centra Zeničko-dobojskog kantona manje od 80 kilometara, stiče se utisak da je Vareš mnogo dalje. Već tri godine autobusi ne voze za Zenicu. Građani kada trebaju u kantonalnu bolnicu ili završiti administrativne poslove snalaze se, kako ko umije. A to snalaženje ih ističu itekako košta.

Razlog ukidanja linije Zenica- Vareš upravo je nerentabilnost, s druge strane iz općine siitču da čine sve što mogu. Pregovarali su sa minsitarstvim na kantonalnom i na federalnom nivou, te sa samim prevoznicima Ipak uspiostavljanej nove linije je gotovo pa nemoguće. Jedini izlaz vide u uspostavljanju turističke linije.

ZDRAVKO MAROŠEVIĆ, načelnik Općine Vareš

“Pa onaj ko pokaže da ima uputnicu da nađemo modus kako ćemo ga obeštetit a oni koji idu rad turizma nek plaćaju. Mislim da je gotovo da smo gotovo zakonsko nemoguće po današnjoj proceduri po današnjoj regulativi uvesti novu liniju.”

Najteže je u suštini, ističe općinski načelnik, naći satnicu koja će odgovarati, a da se ta satnica ne poklapa sa drugim prevoznicima odnosno njihovim registriranim linijama ka Zenici.

ZDRAVKO MAROŠEVIĆ, načelnik Općine Vareš

“Ništa neće se postići autobus da vozi pet ljudi morate priznat da on ne može pokriti ni minimum goriva a kamoli drugih troškova.”

Zbog aktuelne situacije, građani su primorani ići u drugom pravcu, jer za Zenicu nemaju mogućnosti. Vijećnici su podnosili inicijative,ali ističu ovo može riješiti resorno kantonalno ministarstvo.

MIRNES AJANOVIĆ, vijećnik u OV Vareš

Ima ingerencije, mi kao lokalna zajednica možemo možda donekle da utičemo na rješavanje tog problema,a li su nama po tom pitanju svezane ruke jer to prirpada nadležnom kantonalnom minsitarstvu.

Da li iko od nadležnih instuticija mimo općinske vlasti i uistinu mari za probleme mještana Vareša, nismo mogli saznati. Na naš upit resornom kantonalnom ministarstvu nije bilo odgovora, baš kao ni dogovora sa onima koji i pored svakodnevnih problema, trpe što žive daleko od administrativnih centara.