Sberbank Europe AG potpisala ugovor o prodaji svojih banaka u centralnoj i istočnoj Evropi

Sberbank Europe AG je 3. novembra 2021. godine potpisala ugovor sa AIK Bankom a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d. Kranj i Agri Europe Cyprus Limited, za prodaju svojih banaka u Bosni i Hercegovini (Sberbank BH d.d. Sarajevo i Sberbank a.d. Banja Luka), Hrvatskoj (Sberbank d.d.), Mađarskoj (Sberbank Magyarország Zrt.), Srbiji (Sberbank Srbija a.d. Beograd) i Sloveniji (Sberbank banka d.d.), čija ukupna aktiva je 7,3 milijarde evra, posluju kroz 162 poslovnice i pružaju usluge za oko 600 hiljada klijenata (podaci iz 2020. godine).

Sberbank Europe AG odlučila je smanjiti svoje prisustvo u centralnoj i istočnoj Evropi kako bi se fokusirala na ostala ključna tržišta i istražila nove poslovne modele. Sberbank CZ, a.s. iz Češke Republike ostaje u vlasništvu Sberbank Europe AG i nastavlja sa svojim sadašnjim poslovnim modelom.

Sa stanovišta Sberbank Europe AG, nakon detaljne analize i u poređenju sa drugim izvodljivim opcijama, transakcija sa AIK bankom, Gorenjskom bankom i Agri Europe Cyprus Limited, pokazala se najatraktivnijom.

Kupci imaju široko rasprostranjeno poslovno prisustvo u regionu kao i jasnu viziju budućeg razvoja, koja podržava dalji rast banaka i osigurava da klijenti i dalje dobijaju usluge visokog kvaliteta.

Zatvaranje transakcije podliježe odobrenjima domaćih i međunarodnih regulatora, kao i konkurencijskog vijeća, i očekuje se da bude izvršeno tokom 2022. godine.

Sberbank Europe

Sberbank Europe AG, sa sjedištem u Beču, Austrija, bankarska je grupa u 100% vlasništvu Sberbank Rusije, koja je najveća banka u Rusiji i centralnoj i istočnoj Evropi, te pruža usluge za više od 100 miliona klijenata. Sberbank Europe Grupa prisutna je u Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji. Sberbank Europe je 2014. godine ušla u poslovanje sa stanovništvom u Njemačkoj, uspostavljajući se kao uspješna direktna banka sa atraktivnim štednim i kreditnim proizvodima na konkurentnom i dinamičnom tržištu.

Do kraja trećeg kvartala 2021. godine, Sberbank Direct prikupila je 1,2 milijarde evra depozita i plasirala je više od 600 miliona evra kredita, od pokretanja svog prvog potpuno digitalnog kreditnog proizvoda za fizička lica na njemačkom tržištu 2018. godine. Sberbank Europe AG ima oko 800.000 klijenata, posluje u 187 filijala i broji preko 3.900 zaposlenih širom Evrope. Ukupna aktiva Sberbank Europe AG iznosi 13 milijardi eura (podatak od 31. decembra 2020.).

Vezani članci

Pokrenut postupak restrukturiranja Sberbanke

Visokoin.com

Sberbank u narednih 48 časova radi u izmijenjenom režimu

Visokoin.com

Agencija za bankarstvo FBiH preuzela Sberbank BiH

Visokoin.com