Sindikat ArcelorMittala Zenica najavio štrajk za 15. oktobar

Štrajk će trajati sve do ispunjenja zahtjeva Sindikata, odnosno do potpisivanja kolektivnog ugovora za 2021. godinu

Sindikat kompanije “ArcelorMittal“ Zenica donio je odluku o organizaciji štrajka radi, kako su naveli, zaštite i unapređenja materijalnih prava i interesa radnika, koji će početi 15. oktobra u 7 sati – najavio je na pres-konferenciji predsjednik Sindikata Zuhdija Kapetanović.
Kako je najavio, štrajk će trajati sve do ispunjenja zahtjeva Sindikata, odnosno do potpisivanja kolektivnog ugovora za 2021. godinu.

Kapetanović je naveo i kako su na zadnjem sastanku na kojem su pregovarali o kolektivnom ugovoru, a na njihovu konstataciju da su plaće radnika te kompanije u Njemačkoj i deset puta veće te da ne vide zašto njihove plaće ne bi mogle biti uvećane za 20 posto, dobili odgovor od direktora AMZ-a Nikhila Mehte da “svi idu raditi Njemačku“.

-To je ‘prelilo čašu’ jer smo shvatili da ne žele pregovarati. Radnici su nam poručili da ispod 20 posto povećanja ne potpisujemo Kolektivni ugovor. Moram napomenuti da je kompanija radila bolje nego u proteklih 16 godina, a ove je godine povećala za 80 posto cijene svojih proizvoda. Za prvih šest mjeseci ostvarili su jako dobar profit – istakao je Kapetanović.
Ističući da je zahtjev za povećanje plaće potpuno opravdan, navodi kako Sindikat zahtijeva potpisivanje Pojedinačnog kolektivnog ugovora u kompaniji ArcelorMittal Zenica, koji će uključivati povećanje najniže neto satnice za 20 posto, odnosno sa 3,24 KM na 3,89 KM.

– Jedina ponuda Uprave bila je povećanje najniže satnice za 3 posto, što je vanredna skupština Sindikata održana 30. 09. 2021. godine, ocijenila neprihvatljivim, pa čak i uvredljivim. Treba istaći da je najniža neto satnica u AMZ-u zadnji put povećana 2018. godine, za šest posto – kaže Kapetanović.

Zahtjeva se i uvećanje koeficijenata složenosti poslova za 0,10 po svakoj grupi složenosti poslova, od prve do desete grupe; povećanje dodatka na plaću za noćni rad sa 50 na 60 posto od osnovne plaće; povećanje dodataka za otežane i teške uslove rada sa 4 i 8 posto, na 5 i 10 posto; isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2022. godinu u iznosu 50 posto prosječne neto plaće svih radnika AMZ-a iz 2021. godine; plaćanje prevoza ili naknade za prevoz na posao i sa posla za udaljenost stanovanja preko tri kilometra od sjedišta društva; povećanje otpremnine za odlazak u penziju, kao i pomoći u slučaju smrti radnika, smrti člana uže porodice radnika te invalidnosti radnika, u iznosu utvrđenom prijedlogom kolektivnog ugovora od 26.04.2021. godine.
Podršku zahtjevima Sindikata AMZ-a daje i Kantonalni sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona.

-Nama štrajk nije cilj, nego je samo sredstvo za potpisivanje kolektivnog ugovora. Zahtjevi nisu nerealni – kazao je predsjednik Sindikata metalaca ZDK Kenan Mujkanović.

Prosječna plaća je 1026, a prosjek plaće na nivou kompanije ne prima više od 60 posto radnika te kompanije. Kvalifikovani radnik, za 165 sati rada, ima osnovnu neto plaću u iznosu od 694,98 KM, a što je 300 KM ispod federalnog prosjeka plaće. A većina od oko 2.300 radnika koji trenutno rade u kompaniji, upravo su KV radnici.

Predsjednik Sindikata Departmenta “Čeličana“ Edin Ibrahimagić najavio je kako će, za vrijeme štrajka, svi departmenti kompanije raditi na “toplom režimu“, odnosno bez proizvodnje, bez izvoza i prodaje.