Vlada FBiH pojašnjava: Da li je tačno da kompanija ‘Zrak’ ide u stečajni postupak?!

Povodom tekstova objavljenih ovih dana u pojedinim medijima, u kojima su iznesene netačne tvrdnje u vezi sa stečajnim postupkom u kompaniji „Zrak“ d.d. Sarajevo, obavještavamo javnost da Vlada Federacije BiH nije tražila, niti pokrenula stečajni postupak u ovoj firmi.

Također, neistinite su tvrdnje da Federalna vlada potencira proces odlaska ove kompanije u stečaj.

S ciljem objektivnog i istinitog informiranja javnosti, ističemo da su stečajni postupak kompanije „Zrak“ pokrenuli radnici, od kojih je većina bivših, i to putem svojih advokata. S obzirom na tu činjenicu i u skladu sa zakonskim propisima, o daljem postupku i statusu „Zraka“ odlučit će nadležni sud, a ne Vlada Federacije BiH.

Ovo privredno društvo u proteklom periodu imalo je od Vlade FBiH jednak tretman i status, kao i sve druge javne kompanije, te je Vlada u kontinuitetu višemilionskim sredstvima podržavala i ovo kao i ostala privredna društva.

Svako iznošenje proizvoljnih i netačnih informacija, te insinuacija koje dolaze od pojedinaca samo nanose dalju štetu kompaniji „Zrak“ i dezavuiraju javnost – navodi se u saopćenju Vlade FBIH.