Vlasti ZDK kriju informacije o spornom konkursu za izbor policijskog komesara

TI BiH je tražio dokaze da su članovi ovog odbora ispunili uslove za izbor jer su se u javnosti pojavile informacije da neki od njih nemaju kvalifikacije i ne ispunjavaju uslove u pogledu političke neutralnosti jer su bili članovi političkih partija

Skupština Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) odbila je zahtjev Transparency International u BiH (TI BiH) da dostavi informacije o članovima Nezavisnog odbora koji su sprovodili sporni konkurs za izbor policijskog komesara o kojem mediji mjesecima izvještavaju zbog uplitanja politike u rad policije, piše Transparentno.ba.
TI BiH je tražio dokaze da su članovi ovog odbora ispunili uslove za izbor jer su se u javnosti pojavile informacije da neki od njih nemaju kvalifikacije i ne ispunjavaju uslove u pogledu političke neutralnosti jer su bili članovi političkih partija. Ipak, Skupština je odbila zahtjev TI BiH uz objašnjenje da štite lične interese koji se odnose na privatnost trećih lica ne navodeći kako bi to privatnost članova odbora bila ugrožena ako bi se objavile informacije o radnom iskustvo i eventualnom političkom angažmanu.

– Smatramo da nije opravdan javni interes traženjem ove informacije u odnosu na interes privatnosti i zaštite ličnih podataka. Činjenica je da je proteklo više od dvije godine od imenovanja članova Nezavisnog odbora, te se postavlja pitanje zašto podnosilac zahtjeva tada (prije dvije godine) nije tražio dostavu pomenute informacije ako je smatrao da neki od izabranih članova ne ispunjava propisane uslove, navodi se u odgovoru Skupštine ZDK.

Prethodno je ovaj odbor odbio dostaviti TI BIH informacije o provođenju konkursne procedure za izbor policijskog komesara uz apsurdno obrazloženje da odbor nije javni organ i da se na njega ne mogu primjenjivati odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama. Bitno je istaći da se radi o odboru koji je osnovala Skupštine, da ima javna ovlaštenja i kontrolu nad svim informacijama o spornom konkursu. TI BiH će se žaliti na obje odluke vlasti ZDK i insistirati na objavljivanju svih informacija vezanih za konkursnu proceduru.
Izbor policijskog komesara dospio je u fokus javnosti nakon što je pod uticajem politike promijenjen Zakon o unutrašnjim poslovima ZDK, a Vlada razriješila dotadašnjeg komesara Semira Šuta prije isteka mandata, oduzela mu čin i poslala ga i penziju. Novim zakonom spušteni su i kriteriji za izbor komesara, uprkos upozorenjima međunarodne zajednice da se spriječi političko uplitanje u rad policije. Zbog svega je i Ambasada SAD suspendovala Memorandum o saradnji u borbi protiv korupcije sa vlastima ovog kantona.

Također, indikativno je da vlasti ove informacije uskraćuju organizaciji Transparency International u BiH koja je krajem prošle godine sa Upravom policije ZDK potpisala i Sporazum o međusobnoj saradnji po kojem je pratila provođenje konkursa za prijem policijskih službenika. Tadašnji komesar je kroz izmjene Pravilnika učinio proces zapošljavanja transparentnijim, uvodeći objektivniji pristup pismenom testiranju i uvodeći video nadzor nad cijelim postupkom testiranja.