Vruć krompir Vlade FBiH u rukama poslodavaca

Nekoliko dana prije isteka roka do kojeg poslodavci mogu isplatiti neoporezivih 1.080 KM pomoći radnicima, jasno je da se radilo o još jednoj odluci Vlade FBiH koja za najveći broj uposlenih u FBiH ne znači praktično ništa.

Mali broj
Osim što je u jeku ekonomske krize vruć krompir iz svojih prebacila u ruke poslodavaca, ovakvom odlukom, uvrstivši je u vlastite mjere pomoći stanovništvu, Novalićeva vlada proizvela je diskriminaciju, nezadovoljstvo i proteste, te napravila još dublji jaz između uposlenih u javnoj administraciji i radnika u realnom sektoru.

Prema podacima Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH, ovakvu pomoć dobio je neznatan broj radnika u FBiH, jer većina poslodavaca nije u mogućnosti da je isplati jednokratno do kraja godine, bez mogućnosti isplate u ratama.

– Bitno je da je Novalić osigurao 1.080 KM za svoju prekomjernu administraciju, a za ostale radnike ga nije briga. Čak ni pojedini kantoni neće izvršiti tu preporuku – kaže Selvedin Šatorović, predsjednik SSSBiH.

Svim građanima

Odluka je unijela haos i urušila sistem, smatra ekonomski stručnjak prof. dr. Izudin Kešetović.

Ovakvu mjeru ocjenjuje kao mjeru „ofrlje“ te ističe da bi u red da dobiju ovaj „helikopterski“ novac, sredstva koja država direktno dijeli građanima, trebali stati i svi penzioneri, ali i svi nezaposleni.

– Jedna mjera bez zakonskog utemeljenja proizvela je “željeni cilj”, a to je haos.

Uredbom do haosa. Tehničkim mandatom do bezvlašća. Nigdje sistema. Pogodno tlo za inflaciju i sivu ekonomiju, samo nam nedostaje štampanje novca, a reforme će sačekati dok se ne isprazne budžeti i fondovi – kaže Kešetović.

Manjak prihoda
Naglašava kako se vlast nije bavila ekonomskim, finansijskim i socijalnim posljedicama inflacije te da nije donijela niti jednu efikasnu mjeru, već se višak i manjak prihoda i rashoda iskazuje kroz tekući račun budžeta ili fondova.

– Vlast je to morala uraditi kroz instrumente i mjere budžetske politike, a umjesto toga je vršila redistribuciju dohotka bez zakonskih procedura – ističe Kešetović.