MINISTARSTVO DOZNAČILO BANCI: Vlada ZDK isplatila dodatnih 1,5 miliona KM za izmirenje

pravosnažnih sudskih presuda.

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona doznačilo je ASA banci d.d. Sarajevo 1.500.000 KM na ime izmirenja pravosnažnih sudskih presuda po kolektivnom ugovoru sa pozicije “Izvršenje sudskih presuda”. Isplata sredstava počela je jučer, a prema hronološkom redoslijedu dospjelih rješenja u ASA banci.

Radi se o iznosu koji je Zeničko-dobojski kanton dužan predvidjeti za ovu namjenu za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret budžeta, shodno Zakonu o izvršnom postupku FBiH koji propisuje da iznos ne može biti manji od 0,3 posto ukupno planiranih prihoda u budžetu.

Pored toga, na budžetskoj poziciji “Izvršenje sudskih presuda-akcioni plan” u 2024. godini planirano je 14.000.000 KM, a u skladu s Akcionim planom za izmirenje sudskih izvršnih presuda koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela 2019. godine, a prihvaćen je od Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, prenosi Fena.

Po ovom planu, Zeničko-dobojski kanton se obavezao da u vremenskom razdoblju od 22 godine izmiri obaveze po osnovu sudski izvršnih presuda po tužbama zaposlenih koji primaju platu iz budžeta ovog kantona – prosvjetara, policije te državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi, od kojih su najstarije presude datirale iz 2004. godine. U trenutku donošenja plana ove obaveze su iznosile oko 300 miliona KM, od čega je polovina iznos glavnice a drugi dio pripadajuća kamata.

– Prema Akcionom planu, zaključno s 2023. godinom izvršeno je ukupno 54.000.000 KM. Nakon realizacije iznosa od 1.500.000 KM, preostale obaveze kantona za izvršne sudske presude iznose 140.538.715,88 KM (glavnica, troškovi izvršenja i parnični troškovi), uvećano za pripadajuće kamate koje se obračunavaju na dan isplate – kazala je ministrica finansija Dženana Čišija.

Navela je da će planirani iznos po Akcionom planu za 2024. od 14.000.000 KM, biti realiziran do kraja ove godine, saopćeno je iz Press službe ZDK.