O nama

VISOKOIN.COM

Portal Visokoin.com je neovisan internet medij. Visokoin.com podržava argumentovano informisanje bez senzacionalističkog pristupa. Sadržaj portala Visokoin.com je oslobođen političkog uticaja.

Informacijama i edukativnim sadržajima izvještavamo javnost i ukazujemo na značajne elemente društvenih procesa.

U fokusu našeg rada su prije svega događaji s područja Grada Visoko, pratimo sva aktuelna dešavanja iz regiona i svijeta. Visokoin.com se zalaže za objektivno i blagovremeno informisanje o događajima uvažavajući osnovne principe novinarske profesije.