NA DANAŠNJI DAN: Počela detaljna istraživanja o piramidama u Visokom

Na današnji dan 2006. godine, počela su detaljna istraživanja o piramidama u Visokom. Bosanske piramide su teorija istraživača Semira Osmanagića koji tvrdi da se nedaleko od grada Visokog nalazi više piramida izgrađenih ljudskom rukom u davnoj prošlosti. Prema njegovoj teoriji, najveća piramida, Piramida Sunca, prva je takve vrste u Evropi, a ona je, zapravo, brdo Visočica, dok je Piramida Mjeseca zapravo brdo Plješevica, a treća je Piramida Bosanskog zmaja.

Semir Osmanagić obišao je brojne lokalitete gdje se nalaze, prema njegovim riječima, slične piramide kao na Visočici, te na druga dva obližnja brda – manje piramide. Osmanagić je počeo sondažna bušenja koja su ukazala na brojne anomalije koje upućuju da se ispod brda Visočica, tj. njenog gornjeg dijela, nalazi piramida. U daljim istraživanjima vršio je satelitske i zračne snimke. Pomoću geodetskih mapa utvrdio je da brdo Visočica ima piramidalan oblik te da su njene četiri strane okrenute prema stranama svijeta (istok, zapad, sjever, jug), kako su inače izgrađene sve piramide. Starost Piramide Sunca nije utvrđena, iako se procjenjuje da je stara skoro 7000 godina.

Satelitskim snimcima je pronađena i treća navodna piramida, Piramida Bosanskog zmaja. Korišteno je više satelitskih izvora visoke rezolucije (NASA LANDSAT-7, Radarsat, Hyperion i Orbview/IKONOS/Quickbird).

Prvi ozbiljniji dokazi

Prva istraživanja vršena su u tunelu koji se nalazi nedaleko od Visočice, na Ravnama, a gdje su pronađeni obrađeni blokovi pješčara teški do pet tona za koje se pretpostavlja da su obrađeni ljudskom rukom. Ispitivanjem je utvrđen procent kisika od 20,9, što potvrđuje tezu o ventilacijskim sistemima unutar tunela. U tunelima postoje raskršća pod uglom od 90 stepeni koja se podudaraju sa stranama svijeta: istok-zapad, sjever-jug.

Analizom Geodetskog zavoda BiH zaključeno je da su dužine svih stranica po 364 metra, te obrazuju jednakostranični trougao s po 60 stepeni na svakom uglu. Potvrđeno je da je sjeverna strana orijentirana prema kosmičkom sjeveru, odnosno postoji odstupanje od geografskog sjevera za 21’. U katastarskom uredu Općine Visoko je potvrđeno da geodetski vrhovi triju piramida (Sunca, Mjeseca i Bosanskog zmaja) čine jednakostranični trougao od po 60 stepeni, gdje nije bilo odstupanja ni za jednu minutu, a potvrđeno je pomoću satelitskih snimaka.

Na sjeveroistočnoj strani Piramide Sunca su trećeg dana istraživanja (17. april 2006.) pronađeni očuvani obrađeni kameni blokovi breče, što je najozbiljniji dokaz postojanja Bosanske piramide Sunca.