NAKON TRAGEDIJE U GRADAČCU VLAST IZRADILA NOVI ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: KO SMIJE NOSITI PIŠTOLJ?

Nakon nekoliko negativnih sigurnosnih incidenata koji su se nedavno desili na području Tuzlanskog kantona, tamošnja vlast je krenula u smjeru izrade novog kantonalnog zakona o oružju i municiji. Izradi novog propisa pristupilo se i zbog potrebe usklađivanja postojećeg Zakona o oružju i municiji sa pravnom regulativom Evropske unije.

Još 2010. godine urađen je nacrt Zakona o oružju BiH, ali on do danas nije usvojen te je i dalje ostala obaveza kantona da donesu Zakon o oružju na kantonalnim nivoima,uz potrebu za usklađivanjem istih sa direktivama Vijeća Evropske unije najkasnije do 2023. godine.

“Prilikom izrade novog Kantonalnog zakona o oružju i municiji Ministarstvo se rukovodilo uputama Direkcije za evropske integracije i tabelom usklađenosti sa pravnom stečevinom Evropske unije.

U odnosu na postojeći zakon, nacrtom se predviđaju brojne novine, preciziranja odredbi, kao i uvođenje u zakon kategorija koje do sada nisu bile prisutne. Također, novi Zakon je i svojevrsan odgovor na nekoliko negativnih sigurnosnih incidenata koji su se nedavno desili na području Tuzlanskog kantona”, naveli su iz Vlade TK.

Ono što predstavlja značajnu novinu predloženog nacrta u odnosu na važeći tekst Zakona o oružju i municiji jeste odredba kojom se jasno onemogućava osobama koje su kažnjavane za prekršaj ili krivično djelo nasilja u porodici da nabavljaju oružje. Također je to onemogućeno i onima protiv kojih se vode takvi postupci. Osobama koje već posjeduju oružje, u slučajevima nasilja u porodici, ono će biti odmah oduzeto.

“Također, ono što je značajno napomenuti je i odredba kojom se nastoji prevazići dugogodišnji problem neblagovremenog podnošenja zahtjeva za produženje isprava o oružju. Novim odredbama će nadležna policijska stanica vlasniku oružja izdati prekršajni nalog u slučaju da on prije datuma isteka važnosti isprave o oružju ne podnese zahtjev za zamjenu isprave o oružju, uz mogućnost da u roku od 30 dana od dana njegovog dostavljanja podnese zahtjev za produženje isprave o oružju. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 do 1000 KM”, istakli su iz Vlade TK.

U cilju izrade što kvalitetnijeg zakonskog rješenja Ministarstvo je predvidjelo i javnu raspravu o nacrtu zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona, koja će se provesti u dvije faze, a koje će trajati 60 dana od dana utvrđivanja nacrta.

Prvu fazu javne rasprave provest će ministarstva Tuzlanskog kantona, gradska i općinska vijeća, gradski i općinski načelnici, Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona, Savez streljačkih društava Tuzlanskog kantona, agencije za zaštitu ljudi i imovine registrovane na području Tuzlanskog kantona te pravna lica koja su organizovala unutrašnju službu za zaštitu, ovlašteni trgovci oružjem, obrtnici za popravku i prepravku oružja, kao i drugi zainteresovani subjekti.

Ova faza trajat će najkasnije 45 dana, a nakon sprovedene javne rasprave, MUP TK će organizovati okrugli sto na temu “Nacrt Zakona o oružju i municiji”, najkasnije 60 dana od dana utvrđivanja nacrta zakona.