Neformalna grupa građana: Obavijest za građane Visokog!

Dana, 24.05.2023. godine se okupila neformalna grupa građana, intelektualaca, sa namjerom da probleme koji se gomilaju u Visokom već decenijama, počnu rješavati uz pomoć kompetentnih i stručnih lica iz raznih oblasti.

Prisutni su bili predstavnici Gradske uprave, Zavičajnog muzeja, Galerije Likum, Udruženja Setup i Ars Tragovi, kao i prof. Ibrahim Krzović i reditelj Tarik Hodžić.

Teme koje su se obrađivale su pitanje urbanizacije Visokog, ekonomski i infrastrukturalni razvoj, razvoj kulture i umjetnosti, arheološke lokacije u Visokom koje je potrebno tretirati, te budući smjer Visokog uz jasnu viziju i plan.

Mišljenja smo da je potrebno iznalaziti dugoročna rješenja koja će kontinuirano razvijati Visoko, kao kraljevski i turistički grad. Moramo da pratimo razvoj urbanih sredina 21. vijeka, uz njegovanje i oživljavanje naših historijskih ličnosti, kao i lokaliteta.

Želimo da slobodne umne ljude, intelektualce, vizionare, aktiviste okupimo na jednom mjestu sa kojima će se otvoreno razgovarati o stanju u našem društvu. Rješenja koja ponudimo za određeno polje našeg djelovanja, bit će prezentovana javnosti, gradskim vijećnicima i gradonačelniku.