Nikšić u pismu poručio Lendi: BiH je demokratija, a ne plemenska partitokratija!

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a jutros je pismom obavijestio Refika Lendu da se neće odazvati na sastanak.

Potpredsjednik FBiH pozvao je lidere SDA, HDZ-a i SDP na sastanak na kojem bi trebali dogovoriti formiranje vlasti.

No, za Nikšića je to besmislen sastanak, prvenstveno jer Lendo uopće nema ustavna niti zakonska ovlaštenja da ga saziva.

Nikšić je Lendu podsjetio da je njegova ustavna nadležnost isključivo davanje saglasnosti na Vladu FBiH koju imenuje predsjednik FBiH, a potvrđuje Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

“Parlamentarna većina je u skladu sa Ustavom izabrala listu predsjednika i potpredsjednika FBiH, uključujući i vas, a zatim i predsjednicu entiteta između tri kandidata. Želim naglasiti kako je procedura donošenja odluke o imenovanju Vlade u potpunosti ispoštovana. Naime, parlamentarna većina je utvrdila prijedlog kandidata za premijera koji je nakon toga predložio sastav Vlade FBiH predsjednici FBiH. Uz prijedlog su dostavljeni i potpisi većine zastupnika Paralemnta FBiH koji podržavaju predloženi sastav Vlade i kandidata za premijera FBiH. Ne znam koliko vam je to bitno, ali smatram potrebnim istaći kako je parlamentarna većina usaglasila i program rada buduće Vlade FBiH”, naveo je Nikšić.

Dalje je naveo kako je uprkos svemu tome on – Lendo – odbio dati saglasnost.

“U istom roku niste predložili alternativni sastav Vlade FBiH, kandidata za premijera, program niti ste dostavili dokaz da imate podršku većine za vaš bilo kakav eventualni alternativni prijedlog. Pri tome ste svaku priliku iskoristili da istaknete kako nećete potpisati saglasnost na imenovanje Vlade u kojoj nisu predstavnici stranke čiji ste član”, istakao je Nikšić.

On je na kraju kazao da je sastanak bespredmetan i suvišan.

“Valja se podsjetiti da je BiH parlamentarna demokratija, a ne plemenska partitokratija”, naveo je Nikšić.