Admir Babić (SDP): Za razliku od vijećnika SDP-a, pojedini vijećnici u Gradskom vijeću nisu postavili nijedno pitanje niti uputili ijednu inicijativu za čitav mandat

Poštovani sugrađani, kao što vam je poznato, početkom maja sudjelovao sam kao jedan od govornika na „Razgovoru sa zastupnicima i zastupnicama SDP-a sa viših nivoa vlasti“ koji se održao u Visokom.
Prilikom svog obraćanja istakao sam kako ponosno stojim iza činjenice da iza kluba vijećnika SDP-a u Visoko stoji 39 vijećničkih pitanja i 20 inicijativa u 2021. godini, što nas čini najaktivnijim klubom vijećnika u Gradskom vijeću po svim analizama i statistikama.

Mi smo, nesumnjivo primjer, da iako smo opozicija u gradskom vijeću, doprinosimo tome da se naš glas čuje, čemu svjedoče svakodnevni pozivi građana u vezi različitih problema s kojima se oni susreću u našem gradu.

U proteklih par godina, naša organizacija je doživjela teška vremena, ali ih je preživjela zahvaljući iskrenim i odanim članicama i članovima, koji uprkos svim pritiscima, nisu odustali od ideje socijaldemokratije.

Danas SDP u Visokom raste, Belmin Zukan i ja se, pored naše aktivnosti u vijeću, koja je opipljiva i statistički ali i na terenu, trudimo fokusirati i na rad interesno političkih oblika djelovanja, naročito kada je u pitanju forum mladih i forum žena. Iako su mladi ljudi poprilično apatični i politički nezainteresovani uspijevamo održavati krug mladih ljudi koji čine forum mladih, ali i okupljati nove, perspektivne i ambiciozne ljude koji prepoznaju naš rad, trud i zalaganje.

Klub vijećnika SDP Visoko je primjer konstruktivne političke opozicije, koja i sa dva vijećnika uspijeva skrenuti pažnju nadležnih službi, ustanova, ali i gradske vlasti na aktualne probleme i prilike za poboljšanje uslova života u Visokom.

Za razliku od vijećnika SDP-a, pojedini vijećnici u Gradskom vijeću nisu postavili nijedno pitanje niti uputili ijednu inicijativu za čitav mandat. Neki od njih su uspjeli čak da niti jednom ne izađu za govornicu! Klubovi vijećnika sa značajno većim brojem vijećnika nisu uspjeli da dostignu aktivnost Kluba SDP-a.

Nadamo se da će kroz preostale godine mandata svi vijećnici u Gradskom vijeću početi s radom u korist građana Visokog, jer su zato i izabrani. Ono u što možemo biti sigurni je da će SDP Visoko ostati dosljedan radu, kao što su to već pokazali naši vijećnici.