24. redovna sjednica GV Visoko u utorak 31.januara 2023.godine

U Maloj sali Gradske uprave danas je održana redovna sjednica Kolegija Gradskog vijeća Visoko. Utvrđen je i termin naredne, 24.redovne sjednice Gradskog vijeća koja će biti održana u utorak 31.01.2023.godine u Velikoj sali Gradske uprave sa početkom od 14:00 sati.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

1. Izvod iz zapisnika sa 23. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne

površine stambenog prostora na području Grada Visoko za 2023.godinu

IZVJESTILAC: Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika

3. Prijedlog odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta Grada Visoko

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, pomoćnica Gradonačelnika

4. Prijedlog odluke o imenovanju Gradskog pravobranioca

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

5. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku u Skupštini JKP “Gradska groblja”

d.o.o. Visoko, za razrješenje člana Nadzornog odbora

IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

6. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2022.godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

7. Vijećnička pitanja i inicijative