90.000 radnika u FBiH prima platu do 450 KM, a oko 260.000 radnika do 650 KM!

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) kojim predsjedava Selvedin Šatorović danas je predstavio prijedlog zakona o najnižoj plati koja bi trebala da iznosi 1.000 KM.

Šatorović je istakao na konferenciji za medije da je Federacija BiH jedini dio Evrope u kojem ne postoji propis o najnižoj plati.

– Već tri godine radnici u Federaciji nisu pokriveni kolektivnim ugovorom, te su tako ostali bez jedinog akta koji definira najnižu cijenu rada – kazao je on.

Kaže da je Vlada Federacije BiH preuzela obavezu da utvrdi najnižu cijenu rada nakon savjetovanja sa Ekonomsko-socijalnim vijećem te da to nije ispunila.

Dodaje da više od 80 posto radnika u Federaciji nema potpisane kolektivne ugovore i to uglavnom u realnom sektoru. Od 19 granskih kolektivnih ugovora sada je na snazi samo pet, većinom u javnom sektoru, kazao je.

On je neveo da oko 90.000 radnika u Federaciji prima platu do 450 KM, a oko 260.000 radnika do 650 KM.

Šatorović podvlači da ni četiri minimalne plate ne mogu pokriti osnovne životne potrebe koje iznose više od 2.000 KM.

Savez samostalnih sindikata, podvukao je Šatorović, neće se nikad zalagati za smanjenja plata u javnom sektoru ali će se zalagati za reformu javne uprave.

Prijedlog zakona o najnižoj plati SSSBiH je uputio na Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH te Vladi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i Udruženju poslodavaca Federacije BiH.