A ŽIVOTNI STANDARD? Džindić tvrdi da građani BiH imaju najbolje cijene energenata u regionu

U pogledu plina istakao je da je ugovor potpisan do početka januara i da se ne očekuju neke drastične promjene

Federalni ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Džindić izjavio je da su cijene energenata u drugim zemljama drastično više nego što je to slučaj u Federaciji BiH. O tome kakva je razlika u životnom standardu i primanjama u BiH u odnosu na zemlje u regije, nije govorio.

– U BiH je cijena energenata najbolja u regionu. Moramo biti fer i reći da je to tako. Da li će Vijeće ministara BiH učiniti još neki korak vezano za akcize ili neki drugi korak to je na Vijeću ministara da odlučuje – kaže Džindić.

Što se tiče cijena goriva tvrdi da je Vlada Federacije BiH učinila to da je donijela Odluku o ograničavanju profita na distribuciju prodaje nafte i naftnih derivata.

– Ta odluka se pokazala kao najbolja odluka u regionu jer imamo najbolju cijenu nafte i naftnih derivata. Vlada je to učinila i donijela tu Odluku – to limitiranje cijene goriva marže cijene na cijenu goriva se pokazalo u ovom trenutku kao najispravniji potez koji smo učinili a vezano za cijenu nafte i naftnih derivata. Nažalost, nadati se da će se politička situacija u Evropi i svijetu poboljšati te ruskoukrajinski sukob smanjiti i da će to uticati da se stabilizuje situacija u tom energetskom sektoru – tvrdi Džindić.

U pogledu plina istakao je da je ugovor potpisan do početka januara i da se ne očekuju neke drastične promjene.

– Cijena gasa u ovom trenutku do 1. januara 2023. godine će biti onakva kakva je u ugovoru potpisana. Dakle, ne bi trebalo doći do značajnije promjene – zaključio je Džindić u izjavi medijima.