Advokat Sebije Izetbegović: Zaključak Senata je nezakonit

Advokatski tim Sebije Izetbegović, koji čine Senka Nožica i Esad Oruč, stava su da je odluka Senata nezakonita. Oni smatraju da Senat danas nije mogao ni razmatrati Rješenje inspekcije koje nije pravosnažno jer je na njega uložena žalba.

Također, kažu da je Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta od rektora Univerziteta u Sarajevu tražilo da i on podnese žalbu što nije uradio. Sutra se očekuje konačna odluka Opštinskog suda u Sarajevu na podnesene žalbe.

“Ovaj današnji zaključak je suštinski nezakonit iz razloga što je danas Senat raspravljao po osnovu nepravosnažnog rješenja na koje je izjavljena žalba. Zbog čega je Rektor Univerziteta ignorisao zahtjev naučnonastavnog vijeća – to je već pitanje za rektora. Ali na ovaj način je pokazao tendenciju koja postoji od samog početka da bez konsultacija, ne nastupajući uopšte po zakonu, donosi nezakonite odluke. Ukoliko onako kako se mi nadamo Sud donese odluku, tada će suštinski ove sve odluke koje su do sad donesene ostati neizvršene od strane rektora, odnosno Senata dok se ne donese konačna odluka suda u parničnom postupku”, kaže Oruč.

federalna.ba