ADVOKATICA HODŽIĆA DEMANTIRA TVRDNJE SUDA BIH: KAZNA IZREČENA PRAVNOM LICU, NE FIZIČKOM

Advokatica Fikreta Hodžića, Mirna Avdibegović, reagirala je na tekst objavljen na portalu “Avaza” pod naslovom “Sud BiH pokrenuo postupak prinudne naplate protiv Fikreta Hodžića: Nije uplatio 894.747 maraka kazne!”.

U svom demantiju, Avdibegović ističe da su iznesene netačne informacije te zahtijeva objavljivanje tačnih podataka.

“Obraćam vam se kao branilac i punomoćnik Hodžića Fikreta u vezi sa člankom koji je 25.06.2024. godine objavljen na portalu avaz.ba. U naslovu navodite da je Sud BiH pokrenuo postupak prinudne naplate protiv Fikreta Hodžića i da nije uplatio iznos od 894.747 maraka kazne. Prije svega, netačan je navod da je Hodžiću izrečena novčana kazna; on kao fizičko lice nije obavezan na plaćanje novčane kazne,” navodi Avdibegović.

Advokatica pojašnjava da je novčana kazna od 200.000 KM izrečena pravnom licu “F.H. Srebrena malina” d.o.o., a ne Fikretu Hodžiću kao fizičkom licu. Također, navodi da je Sud BiH prije više od četiri godine blokirao sredstva pravnog lica “Srebrena malina” u iznosu od 1.096.520,78 KM, od čega je preostalo blokiranih cca 450.000 KM.

“Sud BiH nikada nije odlučio o ovim blokiranim sredstvima, iako su ta sredstva pod kontrolom i u blokadi. Dakle, netačna je informacija da se vrši pljenidba sredstava u iznosu od 894.747 KM,” naglašava Avdibegović.

Dalje, advokatica ističe da je novčana kazna od 200.000 KM izrečena pravnom licu “F.H. Srebrena malina” d.o.o., te da postupak prinudne naplate može biti pokrenut samo protiv pravnog lica, a ne protiv fizičkog lica.

“Stranke u postupku nisu upoznate s radnjama poduzetim u pravcu prinudne naplate. Netačan je navod iz naslova članka da nije uplaćen iznos od ‘894.747 maraka kazne’, jer takva novčana kazna nije izrečena nikome od osuđenih,” zaključuje Avdibegović.

Ovaj demanti oslikava potrebu za preciznim informisanjem javnosti i razjašnjavanjem pravnog statusa kazni izrečenih u vezi s aferom “Respiratori”.