Aktivnosti visočkih izviđača

Visočki izviđači su u terminu od 3. do 5.12.2021. godine učestvovali, a prema pozivu izviđača OI “Mladost” Ilijaš, zajedno sa izviđačima OI “Zvijezda” Vareš, OI “5 zlatnih ljiljana” Mostar i OI “Stari grad” Mostar u zajedničkom bivku na lokaciji Doma Podlugovi.

Kroz ova 3 dana osim sticanja različitih vještina i znanja, visočki izviđači su upoznali nove prijatelje, obnovili stara prijateljstva a i dogovorili neke buduće zajedničke aktivnosti.