Behija Kulović: Bez dovoljnog broja Srba, Hrvata, Ostalih i žena, Vlada ZDK šalje lošu poruku svima koji nisu Bošnjaci i muškarci

Ako Vlada neće biti uzor u reprezentaciji etničke šarolikosti kako to da očekujemo od preduzeća, institucija i drugih

Behija Kulović, zastupnica Naše stranke, glasala je protiv imenovanja Vlade ZDK jer ona, kako kaže Kulović, ne odražava etničku ni rodnu raznolikost društva koje bi da predstavlja.

“I Ustav Federacije, i Ustav Kantona, i Zakon o Vladi garantuju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i Ostalih prema popisu iz 1991. godine. Prijedlog sastava Vlade s devet Bošnjaka, jednim Hrvatom, jednim Srbinom i bez Ostalih nije u skladu sa svim navedenim aktima.

Jasno se vidi da Hrvati i Srbi nisu proporcionalno zastupljeni dok Ostali nisu nikako zastupljeni u novoj Vladi ZDK.

To je loša poruka svima. Ako Vlada neće biti uzor u reprezentaciji etničke šarolikosti kako to da očekujemo od preduzeća, institucija i drugih.

Drugi razlog je zastupljenost žena. Od 11 pozicija u Vladi samo dvije pripadaju ženama. U prethodnom sazivu Vlade na četiri pozicije su bile imenovane žene. A od 14 najvidljivijih pozicija u kantonu, kad Vladi dodamo i Predsjedništvo Skupštine, pet je pripadalo ženama. Sada je taj odnos 14 prema dva.

Ovo je demonstracija retrogradnih politika duboko ukorijenjenih u patrijarhalno bh. društvo kojem neće pomoći ni gender akcioni planovi ni strategije niti bilo kakve konvencije i kvote na listama kad nema iskrene namjere da se na najodgovornije pozicije imenuju žene”, rekla je Kulović.