Bh. piletina ispunjava zahtjeve EU ali sistem kontrole nema prolaznu ocjenu

Proizvođači pilećeg mesa i njegovih prerađevina iz BiH odavno ispunjavaju zahtjeve Evropske unije u pogledu kvaliteta, ali je godinama problem u činjenici što sistem kontrole na nivou države nije dobio prolaznu ocjenu, smatraju neki od najvećih proizvođača.

Još nije tačno poznato kada bi inspektori iz EU mogli doći u BiH. Na internet stranici Kancelarije za hranu i veterinarstvo EU stoji da je za ovu godinu planirana samo jedna kontrolna posjeta BiH, u oblasti proizvodnje hrane životinjskog porijekla.

Međutim, inspektori iz Dablina su ove godine već jednom bili u BiH, kada su kontrolisali ispunjenost uslova za izvoz mlijeka iz BiH na tržište EU. Ipak, institucije u BiH se pripremaju za tu kontrolu, pa su već urađene probe kod proizvođača. Saša Živanić, direktor preduzeća “Njam-njam” iz Prnjavora, rekao je da su prije više od deset dana u svojim pogonima imali simulaciju te kontrole. “Kancelarija za veterinarstvo BiH je angažovala eksperte iz te oblasti koji su uradili simulaciju te kontrole i to je bio pripremni, probni audit za firme koje su se kandidovale za izvoz pilećeg mesa”, rekao je Živanić.

Dodaje da su im nakon te probne kontrole stavljene primjedbe koje su proceduralne prirode, što su već popravili, a da što se tiče samog objekta i opremljenosti, apsolutno zadovoljavaju zahtjeve EU.

Dodao je da proizvođači iz BiH koji su se kandidovali za izvoz u EU očekuju da na to tržište plasiraju najviše pilećeg filea, koji je najskuplji dio pileta i kojeg ima viška na bh. tržištu. “Naše tržište je tradicionalno naklonjeno masnijem mesu, a to je u našem slučaju batak, tako da mi u suštini imamo viška filea.

Cijena filea kod nas je mnogo niža nego na tržištu EU, koje cijeni file, i u tom smislu će nam dozvola za izvoz u EU pomoći da budemo konkurentniji i da u zbiru možemo ostvariti i veće prihode”, rekao je Živanić. Refik Kurgaš, suvlasnik i direktor razvoja Mesne industrije “Ovako” iz Sarajeva i potpredsjednik Asocijacije živinara FBiH za tešku liniju, rekao je da kvalitet peradarskih proizvoda u BiH već odavno zadovoljava zahtjeve EU, a da je problem bio u činjenici što sistem kontrole na nivou države nije dobio prolaznu ocjenu. Sa druge strane, on navodi da je pitanje koliko možemo biti konkurentni na tržištu država koje daleko više subvencionišu ovu vrstu proizvodnje.

“Ako bi se strateški pristupilo peradarskoj industriji, koja ima svoje komparativne prednosti u našim okolnostima, otvorile bi se neslućene mogućnosti za proizvodnju i otvaranje novih radnih mjesta”, smatra Kurgaš i dodaje da su postojeći rezultati zavidni u okolnostima nesređenih tržišnih uslova, loše poreske politike i skromnih podsticajnih mjera od strane države. Ističe da nije siguran da će otvaranje tržišta bez tih intervencija u sistemskim rješenjima u BiH donijeti značajnije promjene.

“Prednost naših proizvoda u odnosu na evropsko tržiše može biti u činjenici da se u BiH ne koriste genetički modifikovani proizvodi u stočnoj hrani na kojoj se zasniva peradarska proizvodnja, ali pitanje je koliko ćemo znati iskoristiti tu činjenicu”, kazao je Kurgaš. Pored toga, istakao je da peradarski kapaciteti u BiH imaju daleko veće mogućnosti od trenutnih dostignuća i da će se eventualnim ulaskom na tržište EU stvoriti preduslovi da se proizvodnja poveća, otvore nova radna mjesta i iskoriste sve komparativne prednosti koje imamo. Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, najavio je u utorak dolazak inspekcije iz Dablina za pregled objekata i sistema u BiH za izvoz pilećeg mesa u EU. “Mislim da smo na dobrom putu. BiH je ispunila svoje uslove i to je nešto što će biti aktuelno u narednim sedmicama i mjesecima”, kazao je on.