BIH IZGUBILA KONTROLU NAD SVOJIM ZRAČNIM PROSTOROM, A NADLEŽNI ŠUTE

Delegat u Domu naroda Džemal Smajić i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Emrić danas su održali zajedničku press konferenciju posvećenu ugrožavanju suvereniteta BiH u vazdušnom prostoru.

Džemal Smajić je kazao da je pitanje kontrole neba i zaštita suvereniteta BiH u vazdušnom prostoru traje već 28 godina.

“Sjetite se čuvene fešte iz decembra 2019. godine na kojoj je potrošeno 299.350 KM plus PDV povodom tzv. preuzimanja kontrole bh. neba. U suštini to je bila manipulacija i od tada počinje realizacija plana da se kontrola bh. neba prepusti Beogradu i Zagrebu”, kazao je.

On je pojasnio da prema evropskom standardu, za nadzor vazdušnog saobraćaja neophodno je obezbijediti dva sekundarna i jednan primarni radaro u terminalnim oblastima. Sekundarni radar može da registruje letjelicu samo ukoliko je pilot uključio transponder, a primarni može da registruje sve letjelice u vazdušnom prostoru. Dakle, osnovni radar je primarni. Ukoliko jedna država ne posjeduje primarni radar, to znači da nema kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom.

“Završni čin gubljenja kontrole bh. neba se desio kada je Čedomir Šušnjar, generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH potpisao rješenje o povlačenju primarnog radara iz upotrebe, a postupajući po zahtjevu Agencije za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju BiH koju zastupa direktor Davorin Primorac.

Tada sam se obratio Vijeću ministara i nadležnom ministarstvu za saobraćaj i komunikacije i tražio pojašnjenje o mjerama i aktivnostima koje je poduzeo aktuelni ministar Edin Forto da bi spriječio povlačenje primarnog radara i zaštitio suverenitet BiH”, rekao je.

Smajić je poručio da iz odgovora koji je dobio evidentno je da ministar nije poduzeo nikakve mjere.

“Iz odgovora se može zaključiti da ministar Forto ne sprovodi politiku u oblasti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa zakonom, služi kao protočni bojler za realizaciju koordiniranih aktivnosti na razbijanju suvereniteta BiH u vazdušnom prostoru. Nije ni čudo da ni nakon 28 godina ne kontrolišemo svoje nebo.

Ovdje je stvar sigurnosne situacije u BiH. Ako nemamo primarni radar, koji se nalazio na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, civilna zaštita nema na osnovu čega dojaviti ili upaliti sirenu civilima da bi se sklonili ukoliko dođe do neprijateljskih aktivnosti iz vazduha. Nemamo instrumente pomoću kojih možemo pratiti šta se dešava na nebu iznad BiH”, rekao je.

BiH je imala tri radara. Jedan (primarni) je ugašen, drugi (sekundarni) nalazi se na Jahorini i vrlo često je u kvaru. Treći radar (sekundarni) nalazi se na aerodromu u Sarajevu, a počelo je njegovo premještanje na lokaciju Bukovi iznad Sarajeva koja nema pristupnu putnu infrastrukturu, kojem se, kako kaže Smajić, neće moći prići sigurno šest mjeseci tokom godine zbog vremenskih uslova.

“Postavlja se pitanje, zašto Forto to sve dozvoljava?”, upitao je.

On je poručio da u Srbiji imamo četiri primarna radara, a BiH je ostala bez jedinog koji je posjedovala.

“Od kada je formirana Agencija za pružanje usluga u zračnom saobraćaju BiH, za njeno funkcionisanje je potrošeno preko 500 miliona KM. Zašto se nije obnovio radarski sistem BiH, nego je urušen do potpune nefunkcionalnosti, dok su napunjeni budžeti susjednih zemalja za korištenje njihove opreme. Ovo sve upućuje na to da je u pitanju veliki skandal jer ministra Fortu susjedne zemlje koristi za vlastite interese dok neupućeni ministar urušava sigurnost BiH”, kazao je.

Upitao je i zašto nije primarni radar ustupljen Ministarstvu odbrane BiH, nego je ugašen.