BiH prijeti bruka u Dubaiju, prazan paviljon na sajmu i milionska tužba

Nakon informacije koju je prvi objavio Fokus.ba o tome da bi BiH kao jedina država na svijetu na predstojećoj svjetskoj izložbi poduzetništa „EXPO Dubai 2020“ mogla imati prazan paviljon potražili smo odgovore u Ministarstvu finansija i trezora BiH, koje je u proteklom periodu dalo negativno mišljenje na prijedlog troškovnika za ovaj događaj.

Piše: A. DUČIĆ

Kako je za Fokus.ba odgovoreno iz ovog ministarstva, iako su troškovi za učešće BiH na „EXPO Dubai 2020“ smanjeni na 3.382.414 KM odnosno za oko milion KM negativno mišljenje su, između ostalog dali, jer smatraju da sama struktura planiranih financijskih sredstava i drugih izvora finansiranja još uvijek precijenjena i da se veliki dio troškova još može revidirati i prilagoditi općoj ekonomskoj situaciji u zemlji.

– U samom Troškovniku predviđeno je angažiranje marketinških agencija kao profesionalna potpora samoj organizaciji, ali nije naveden pravni temelj za takvo angažiranje, a ni Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u svojim zaključcima vezanim za „EXPO 2020 DUBAI“ nije odobrilo takvo angažiranje – stoji u mišljenju Ministarstva finansija i trezora.

Također, kako navode, uz predmetni akt dostavljen je potpisan i ovjeren odgovarajući obrazac za fiskalnu procjenu utjecaja propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (OFP-DA) u kojem je navedeno da su potrebna dodatna finansjska sredstva u ukupnom iznosu od 3.382.414 KM sa uračunatim PDV-om koja će se osigurati iz Budžeta institucija BiH za 2021.godinu, a da nigdje nije preciziran tačan izvor i način financsiranja.

– Međutim, uvidom u budžetske zahtjeve Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za 2019. i 2020. godinu utvrdili smo da troškovi učešća na Svjetskoj izložbi „EXPO 2020 DUBAI“ nisu planirani niti su obrazloženi kao potencijalna obaveza za Budžeta za 2019. i 2020. godinu, dok je u osnovnom zahtjevu za 2021.godinu trošak za učešće bio iskazan, a u korigiranom konačnom zahtjevu za dodjelu sredstava za 2021.godinu navedena sredstva nisu bila iskazana. Svi naknadni zahtjevi da se u budžet za 2021. godinu, mimo redovne procedure izrade budžeta, uvrste dodatni rashodi po bilo kojem temelju, Ministarstvu financija i trezora nisu prihvatljivi kako zbog proceduralnih tako i zbog finansijskih razloga u smislu iznalaženja dodatnih načina i izvora finansiranja usljed nedostatka raspoloživih sredstava kao posljedice neblagovremenog planiranja – stoji u Mišljenju.

No, ni to nije sve. Podsjećaju da na sjednici Vijeća ministara 8. aprila prijedlog odluke o usvajanju troškovnika nije dobio potrebnu većinu u prvom krugu glasanja jer je za njega bilo četiri glasa ZA i četiri protiv. Nezvanično, ovaj troškovnik nije dobio potrebne glasove bošnjačkih i hrvatskih ministara.

Sedam dana kasnije na sjednici Vijeća ministara nije ni razmatralo prijedlog troškovnika jer je sknut s dnevnog reda na samom kolegiju, kojeg čine predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija i zamjenici Bisera Turković i Vjekoslav Bevanda.

Zaključeno je da će se ponovno uvrstiti na dnevni red Vijeća ministara nakon što se donese Zakon o budžetu institucija BiH.

Kako smo objavili, od 1. oktobra ove do 31. marta naredne godine održava se najveća svjetska izložba poduzetništva “EXPO Dubai 2020”. koja je zbog pandemije pomjerena na ovu godinu. Na 438 hektara površine prema procjenama ovaj sajam će posjetiti 25 miliona posjetilaca, a 192 zemlje će imati paviljone.

Organizatori su u više navrata diplomatskim i operativnim kanalima skretali pažnju i upozoravali da ovakav odnos Bosne i Hercegovine prema zemlji domaćinu ali i organizatoru smotre prijeti da politički optereti odnos između dvije zemlje, da povrh toga može ugroziti ugled organizatora na međunarodnom planu kao i dovesti do zahtjeva za naknadu štete proizašle iz kršenja ugovora o učešću.

Ugovor je potpisao ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Šerif Mujkanović, a aktivnosti je potaknuo bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.