Bosna i Hercegovina formira protivpožarnu eskadrilu u Mostaru: Potvrđena nabavka aviona i helikoptera, izdvojeno 15,3 miliona evra

Kako je saopštila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, usvojen je zaključak kojim je prihvaćen elaborat (dugog naziva) „..o nabavci letelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja“. Tango Six je početkom oktobra prošle godine ekskluzivno objavio da će BiH, najverovatnije, kupiti AT-802A Fire Boss (jedan jednosed i jedan dvosed), kao i dva Bel helikoptera – jedan 412 i jedan 505.

Kako Tango Six saznaje, novi avioni će najverovatnije biti bazirani u Mostaru.

Oktobra prošle godine najavljena je izrada pomenutog elaborata koji je sada završen i zvanično prihvaćen kao državni okvir planiranja i razvoja kapaciteta Bosne i Hercegovine za gašenje požara i podršku misijama civilne zaštite iz vazduha.

Ono što je novo je da će Bosna i Hercegovina i u ovoj godini, u slučaju potrebe za gašenjem požara, iznajmljivati letelice (ne kaže se koje) ili prihvatati inostranu pomoć dok se novi pravni subjekt koji će kupiti nove letelice ne formira. Navodi se da je plan da to sada budu tri protivpožarna aviona amfibije (jedan dvosed i dva jednoseda) što svakako odgovara tipu Fire Boss koji proizvodi američka kompanija Air Tractor. Druga faza nabavke, navodi se u saopštenju Vlade BiH, biće rezervisana za helikoptere i sada se pominje plan da to budu tri letelice, što će, kako se naglašava, zavisiti od budžeta Federacije.

Da će ovoga puta planovi najverovatnije biti realizovani, nasuprot dešavanjima 2017. godine, potvrdio je u izjavi za Politički.ba član ekspertske grupa koja je radila na elaboratu Borislav Balaban. On je kazao da je za prvu fazu, nabavku tri aviona, već izdvojeno 15,3 miliona evra.

Severna Makedonija, Hrvatska i Crna Gora već računaju na Air Tractore kao odabranu letelicu za gašenje požara iz vazduha / Foto: Air Tractor Europe

– Glavni cilj Elaborata je formiranje funkcionalnih zračnih snaga – jedinice u Federaciji BiH koja će biti optimalno kapacitirana kako s ljudskim tako i s materijalnim resursima. Uspostava ove zračne snage – jedinice neophodna je zbog učestalih i vrlo opsežnih požara na području Fedracije BiH. U dokumentu je, između ostalog, prikazana opravdanost uspostave zračnih snaga – jedinice, te su njime preispitane požarišne zone i pretpostavke njihovog gašenja, kao i hidrološke odlike terena u FBiH s prikazom lokacija vodocrpilišta. Također, prikazani su mogući modeli organizacije zračnih snaga – jedinice i izbor letjelica za gašenje požara otvorenih prostora.

Istaknuto je da je promptno potrebno pokrenuti aktivnosti na uspostavi zračnih snaga – jedinice i nabavke letjelica, koja se treba realizovati u dvije faze. U prvoj fazi treba nabaviti samo protiv požarne – PP avione (dva jednosjeda i jedan dvosjed – amfibijska varijanta), a u drugoj fazi helikoptere. Bilo bi optimalno da se nabave tri helikoptera, ali broj i dinamika nabavke, kao i vrijeme realizacije, zavisit će od budžeta Fedracije BiH. Također, navedeno je da zračne snage – jedinica za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja treba biti organizovana kao neovisni pravni subjekt pri Vladi Federacije BiH, ali da postupa po zahtjevima i procedurama nadležnih organa. – stoji u saopštenju Vlade BiH.

Interesantno je da je u sižeu elaborata izdvojena i rečenica da „jedinice za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja predstavlja trajni trošak Federacije BiH, ali s obzirom da služi u svrhu spašavanja ljudskih života, materijalnih dobara i okoliša, nema cijenu“.