“Budi muško klub” nastavlja sa edukacijom mladih

U udruženju Mladih pozitivaca u Visokom članovi/ive Budi Muško kluba su prošli kroz tri edukativne radionice. U pitanju su bile radionice na temu:

Etiketiranje – Cilj radionice je bio prepoznati kako etiketiranje ljudi može ograničiti individualni potencijal i uticati na odnose.

Šta su droge? – Cilj radionice je bio diskutovati o raznim tipovima droga koje postoje , te kako na njih gleda i kako ih koristi društvo, posebno mladi ljudi.

Razgovor o alkoholu- Cilj ove radionice je bio preispitati različite mitove koji se odnose na upotrebu alkohola i alkoholizam.

radionica-damar1

Članovi/ice BMK i dalje nastavljaju sa edukacijom i promocijom zdravih stilova života uz zagovaranje rodne ravnopravnosti, gdje će javnost biti blagovremeno upoznata.