DA LI POLITIČARIMA TREBA ODBIJATI OD PLATE NEDOLAZAK NA SJEDNICE?

Pitanje odbijanja od plate političarima koji ne dolaze na sjednice izaziva značajnu pažnju javnosti. Građani s pravom traže odgovornost i disciplinu od svojih izabranih predstavnika. Nedolazak na sjednice ne samo da ometa rad zakonodavnih tijela, već i pokazuje nepoštivanje prema biračima.

Pitanje je kako je ovo pitanje zakonom regulisano i šta bi se moglo učiniti da se situacija poboljša.

Zakonska regulativa
Zakonska regulativa o prisustvu političara na sjednicama varira od zemlje do zemlje. U Bosni i Hercegovini, kao i u mnogim drugim zemljama, postoje određeni pravilnici i zakoni koji se bave ovim pitanjem, ali njihova primjena i efikasnost često ostavljaju prostora za poboljšanje.

Bosna i Hercegovina
U Bosni i Hercegovini, poslovnici domova i parlamenata propisuju prisustvo poslanika na sjednicama. Prema ovim pravilnicima, poslanici su obavezni prisustvovati sjednicama i aktivno učestvovati u radu. Međutim, sankcije za nedolazak često nisu dovoljno stroge ili se ne primjenjuju dosljedno.

Odbijanje od plate
Jedan od načina za poboljšanje prisustva političara na sjednicama je odbijanje dijela plate za neopravdane izostanke. U nekim zemljama, ovo je već u praksi:

Italija: Političarima koji ne dolaze na sjednice bez opravdanja se odbija dio plate.
Rumunija: Poslanici koji ne prisustvuju sjednicama mogu izgubiti dio plate, kao i dodatne beneficije.
Švedska: Uvođenjem strožih pravila prisustva, političarima se odbija od plate za svaki neopravdani izostanak.
Implementacija u BiH
Za Bosnu i Hercegovinu, uvođenje ovakvih mjera moglo bi značajno povećati prisustvo političara na sjednicama. Evo nekoliko koraka koji bi se mogli poduzeti:

Revizija poslovnika: Prilagoditi poslovnike domova i parlamenata kako bi se jasno definisale sankcije za nedolazak.
Transparentnost: Objavljivanje prisustva političara na sjednicama kako bi građani mogli pratiti rad svojih predstavnika.
Odbijanje od plate: Uvesti sistem odbijanja dijela plate za neopravdane izostanke, čime bi se političari motivirali da prisustvuju sjednicama.
Zaključak
Odbijanje od plate političarima koji ne dolaze na sjednice predstavlja efikasan način za poboljšanje prisustva i odgovornosti izabranih predstavnika. Uvođenje strožih zakonskih mjera i njihova dosljedna primjena može pomoći u osiguravanju da političari ozbiljno shvate svoje dužnosti i odgovornosti prema biračima. Kroz ove promjene, politički sistem u Bosni i Hercegovini može postati efikasniji i transparentniji, što će koristiti svim građanima.