Da li su osobe koje predaju zahtjev za penzionisanje do dobijanja rješenja zdravsteno osigurane?

Pitanje koje brine buduće penzionere je da li će kada zaključe radni odnos i predaju zahtjev za penzionisanje do dobijanja rješenja o penzionisanju, imati zdravstveno osiguranje.

– Kod nas se događa da neko dobije rješenje o penzionisanju u roku neka dva mjeseca, a ima ih koji čekaju i više od pola godine. Mi smo stariji ljudi i zanima nas da li u tom prijelaznom periodu imamo pravo na besplatno liječenje – pitaju građani.

Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kaže kako takve osobe imaju zdravstveno osiguranje, piše Faktor.

– Imaju zdravstveno osiguranje tri mjeseca od podnošenja zahtjeva. U ta tri mjeseca bi trebali riješiti zahtjev, a nakon toga imaju zdrastveno osiguranje kao penzioneri – govori Kvesić.

 

Upitali smo šta je sa osobama koje ne dobiju rješenje za penzionisanje u ta tri mjeseca, da li im se produžava zdravstveno osiguranje ili ostaju bez njega.

– Ukoliko iz objektivnih razloga nije doneseno rješenje u roku tri mjeseca, zdravstveno se produžava za još tri mjeseca – kazao je Kvesić.