DAMIR MARJANOVIĆ POSTAO DIREKTOR INSTITUTA ZA ANTROPOLOGIJU U ZAGREBU

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, delegat u Domu naroda FBiH i predsjednik stranke Za nove generacije Damir Marjanović imenovan je za direktora Instituta za antropologiju u Zagrebu na mandat od četiri godine.

Prema Statutu, Institut za antrolopogiju je javni znanstveni institut Republike Hrvatske, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Kontaktirali smo Majranovića i pitali ga da li se obavljanja dužnosti u dvije države, BiH i Hrvatskoj, međusobno kose i hoće li imati međusobnog utjecaja. Marjanović je istakao da se njegov naučni rad neće ispreplitati sa političkim angažmanom u BiH.

Bez dodirne tačke

Na početku razgovora Marjanović je istakao da je iz njegove biografije vidljivo da je u proteklih 25 godina imao priliku da kao bh. i i hrvatski državljanin realizira naučne i stručne projekte u više različitih zemalja i za više različitih poslodavaca.

Nekada su to bile identifikacije žrtava Drugog svjetskog rata u Sloveniji, nekada je to bilo uspostavljanje DNK laboratorija za privatne i državne institucije u Hrvatskoj, nekada je to bilo educiranje DNK eksperata u Srbiji, nekada je to bilo uspostavljanje novih forenzičnih procedura na Kosovu, a nekada predavanja u svojstvu profesora na nekom od BiH, ali i evropskih univerziteta”, kaže nam Marjanović.

Većina tih projekata i angažmana, dodaje, bila su finansirana od strane EU fondova, privatnih kompanija ili državnih institucija.

“Napominjem da se radi o isključivo znanstvenim i ekspertskim angažmanima koji nemaju nikakve veze niti bilo kakvu dodirnu tačku s mojim političkim djelovanjem. Moji znanstveni angažmani bili oni realizirani u BiH, Kini, USA, Hrvatskoj ili Sloveniji nemaju nikakav utjecaj na moje političko djelovanje u BiH, tako je bilo tako će i ostati”, ističe Marjanović.

Navodi da su se u proteklih par mjeseci stvorili uvjeti da ponovo pojača znanstveni angažman. Pokret Za nove generacije je dobio stabilnu političku strukturu i okupljeni tim iz dana u dan sve bolje funkcionira.

Mladi, novi ljudi preuzimaju sve više aktivnosti, a vjerujemo da će naši eksperti uskoro imati priliku da pokažu svoje znanje i u izvršnoj vlasti. S tim u vezi kolegama u Pokretu sam i najavio da ću u narednom periodu dobar dio svojih napora usmjeriti ka znanosti i da ću boraviti izvan BiH”, objašnjava Marjanović.

Prepuštanje mladima

Podsjetio je da je u kampanji jasno naglasio da kreiranje Pokreta Za nove generacije nije model da ostane u politici narednih 30 godina kao, kako je naveo, neki od naših “doživotnih nezamjenjivih lidera ili vođa” koji prave privatne stranke, već da je to model u kojem stariji stvaraju uvjete mlađima, agilnijima s novijim idejama, i prepuštaju im mjesta na listama, u parlamentima, vladama i u politici uopće.

Govoreći o saradnji s Institutom za antropologiju kaže da je ona počela mnogo prije njegovog političkog angažmana i traje već više od 17-18 godina te se odvijala različitim intenzitetom.

“Sada je došlo vrijeme da se od 01.09.2023 intenzivira kroz ovu novu poziciju. To se i desilo”, ističe Marjanović.

Na kraju razgovora nam je kazao da je o svemu informisao i predsjedavajućeg Doma naroda FBiH u kojem je najavio pojačan znanstveni i akademski angažman te zatražio značajno reduciranje profesionalnog angažmana u parlamentu od 01.09.2023. godine i to u isključivo u smislu značajnog smanjena finansiranja.