Demanti Džemile Gavrankapetanović, predsjedavajuće Skupštine dioničara Bosnalijeka

Predsjednica Skupštine dioničara Bosnalijeka, Džemila Gavrankapetanović je na adresu našeg portala uputila demanti na objavljene navode iz Bosnalijeka kako je vrijeđala sekretara na nacionalnoj osnovi.

Njenu reakciju objavljujemo u cijelosti, bez intervencija:
“U vezi sa saopštenjem za javnost koje je danas Bosnalijek d.d. dalo povodom rasprave koja se vodila na Redovnoj skupštini dioničara zakazanoj za 30. juni 2022. godine, a u kome se potpuno netačno i neosnovano tvrdi da su moje izjave predstavljale uvrede na osnovu nacionalne pripadnosti, ističem da je takvo saopštenje netačno, tendenciozno i zlonamjerno. Naime, prilikom početka rada Redovne skupštine, postavilo se pitanje da li se dionice onih dioničara kojima je sud odredio zabranu otuđenja, opterećenja i korištenja, uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. U tom kontekstu, ja sam ukazala na pravna rješenja susjednih zemalja i navela sam da je zakonom Republike Srbije to pitanje jasno riješeno, tako što se dionice sa sudskom zabranom i ograničenjem ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma na skupštini dioničarskog društva. To je jedino spominjanje Republike Srbije u okviru rasprave koja je vođena na skupštini dioničara i koje se ni na kakav način ne može smatrati vrijeđanjem bilo čijeg nacionalnog osjećaja.

Stvarni razlog netačnog i tendencioznog saopštenja Bosnalijeka d.d. je nastojanje da se prikrije nezakonito postupanje organa ovog Društva, u vezi sa pripremanjem, sazivanjem i održavanjem Redovne skupštine. Cjelokupno postupanje Bosnalijeka i njegovih organa je bilo usmjereno na opstrukciju rada skupštine, odnosno jedini cilj je bio da spriječi održavanje Redovne skupštine koja je bila zakazana za danas.” kaže se u demantiju Džemile Gavrankapetanović, predsjednice skupštine dioničara Bosnalijeka.