Direktor KPZ Zenica Rusmir Isak u službenoj posjeti glavnoj tužiteljici Tužilaštva ZDK

Rusmir Isak, direktor Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, sa saradnicima, upriličio je danas službenu posjetu Vesni Kaknjo, glavnoj tužiteljici Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

Ovom prilikom, direktor Isak i glavna tužiteljica razgovarali su o dosadašnjoj uspješnoj saradnji Zavoda i Tužilaštva, te konstatovali kako će se ova saradnja i u budućem periodu nastaviti.

-Moram priznati da je i do sada saradnja sa Tužilaštvom ZDK bila na vrhunskom nivou, što će svakako biti praksa i ubuduće. Intencija je da takvu saradnju zajednički pokušamo unaprijediti, a dosadašnju itekako korektnu i profesionalnu očuvati – kazao je direktor Isak, saopćeno je danas.