Do kraja godine obustavljene naplate javnih prihoda rudnicima u sastavu koncerna EPBiH

Vlada Federacije BiH jučer je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela zaključak kojim je izmijenila raniji od 15. jula 2016. godine, a kojim je produžila rok naplate javnih prihoda rudnicima do kraja ove godine.

Prema jučerašnjem usvojenom zaključku, do 31.12.2023. godine odgađaju se sve aktivnosti naplate javnih prihoda prema rudnicima mrkog uglja Đurđevik d.o.o., Kakanj d.o.o., Zenica d.o.o., Breza d.o.o. i Abid Lolić d.o.o. Travnik – Bila, te Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, kojima ističe rok o naplati poreznih obaveza.

Vlada je zadužila ove rudnike da podnesu zahtjeve i sa Poreznom upravom Federacije BiH potpišu sporazume o izmirenju dugovanja. Zaključak je predložen nakon što je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dostavila molbu zavisnih društava – rudnika uglja koji posluju u sastavu Koncerna EPBiH za produženje obustave svih aktivnosti naplate javnih prihoda, a s obzirom da je ovaj moratorij važio do 30. aprila ove godine.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.