Do protesta i štrajka policijskih službenika FUP-a neće doći

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije saopćili su da ne razmatraju mogućnost protestnih okupljanja i eventualnog štrajka policijskih službenika Federalne uprave policije.

– Lažne navode Saveza sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine o mogućnosti organizacije štrajka policijskih službenika Federalne uprave policije danas je demantovao i Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a koji jedini ima reprezentativnost kod Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kao poslodavca – kazali su u saopćenju.

Tvrde da se lažnim navodima o protestima i štrajku policijskih službenika Federalne uprave policije nanosi direktna šteta Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, Federalnoj upravi policije i kompletnom sigurnosnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine koji je spreman da se uhvati u koštac sa svim sigurnosnim izazovima.

– Predsjednik Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić i kompletna Vlada Federacije BiH ni po kojim parametrima, osim možda po tendencioznim i zlonamjernim, ne zaslužuju da se dovode u negativan kontekst posebno ako se uzmu u obzir napori koje ulažu u poboljšanje statusa policijskih službenika – kazali su.

Također su istakli da je Savez sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine iskoristio gostoprimstvo Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, koji su Upravnom odboru navedenog sindikata dali dozvolu za korištenje sale u sjedištvu ovog ministarstva za potrebe održavanja sjedinice, a kako bi iz njihove kuće poslali poruke usmjerene protiv strateških interesa Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije.

– Taj strateški interes je usvajanje kućnog kolektivnog ugovora koji će poboljšati status svih policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije. Samo subjektima koji rade protiv interesa policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije može biti cilj da opstruiraju kućni kolektivni ugovor koji vodi do poboljšanja statusa svih zaposlenih – naglašeno je u saopćenju.

Ističu da se o poboljšanju statusa, kroz kućni kolektivni ugovor, neće pitati Savez sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine već reprezentativni Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji je strana u pregovaračkom postupku.

– Savez sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ovom prilikom pozivamo da, umjesto što se bavi kućnim kolektivnim ugovorom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, pokrenu inicijativu kod kantonalnih vlada za zaključivanje granskog kolektivnog ugovora za policijske službenike u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, a kako bi došlo do poboljšanja „materijalno-finansijskih, radno-pravnih i socio-ekonomskih prava“ policijskih službenika u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova – naglasili su.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije pozivaju sve policijske službenike, državne službenike i namještenike da ne nasjedaju na podvale grupa koje rade isključivo na ostvarivanju interesa uskog kruga ljudi te da se distanciraju od subjekata koji svojim djelovanjem, u ovom izazovnom vremenu, pokušavaju nanijeti štetu sigurnosnim interesima Federacije Bosne i Hercegovine.

Najavljuju da će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije provesti internu istragu u odnosu na sva lica, koja su zaposlenici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, kako bi utvrdili da li postoje elementi disciplinske odgovornosti pojedinih policijskih službenika koji nisu ovlašteni da govore uime policijskih službenika Federalne uprave policije.

– O svemu naprijed navedenom Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije više se neće oglašavati, a medije molimo da prilikom prenošenja saopćenja za javnost sindikata i interesnih grupa posebno imaju u vidu kako je Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova jedini reprezentativni sindikat u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije. Do protesta i štrajka policijskih službenika Federalne uprave policije neće doći – zaključak je Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Fena