Dr. Kemal Dizdarević: Sada treba provjeriti Sebijinu specijalizaciju

Ugledni neurohirurg Dr. Kemal Dizdarević oglasio se na Facebooku povodom odluke Senata UNSA-e da Sebiji Izetbegović poništi magisterij.

– Maj 2021. Sada treba provjeriti specijalizaciju! Ne Rješenje o specijalizaciji već dokaz da je provela potrebno vrijeme na specijalizantskom stažu i da je ispunila sve uslove za izlazak na specijalistički ispit.

Specijalista, kod nas u BiH, ima direktnu odgovornost za liječenje živih ljudi. Živih, rekoh, ljudi.

Dodatno, specijalizacija je i uslov za asistenta na fakultetu. Magisterij višeg asistenta, doktorat i publicirani radovi za docenta, knjiga i publicirani radovi za profesora.

Asistent, docent, profesor pričaju priče i ponešto teoretski uče i praktično pokazuju studentima. Specijalista liječi žive ljude – napisao je Dizdarević.