Džindić: Obustavlja se izdavanje dozvola za male hidroelektrane

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izjavio je da je na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji, kojim se obustavlja izdavanja dozvola za male hidroelektrane.

Dopunom člana 3. Zakona je dodana definicija po kojoj je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW. Novim stavom u članu 78. precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima.

– Zakon prije svega definiše šta su male hidroelektrane da su to pogoni s instaliranom snagom do 10 megavata. Također, definiše se obustava izdavanja energetskih dozvola za takve objekte – rekao je Džindić.

Podsjetio je da je u Zakonu izvršena navedena korekcija u skladu sa zaključkom Parlamenta Federacije BiH.

Džindić očekuje da uskoro oba doma Parlamenta usvoje dopunu Zakona kako bi bilo omogućeno da stupi na snagu.

– Podnosioci zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola imaju rok tri godine za prelazni period da završe svoje projekte i dobiju energetsku dozvolu. Svi oni koji budu prešli preko tog roka nažalost bit će izuzeti iz projekta odnosno izgubit će energetsku dozvolu – kazao je Džindić.

Ovom prilikom osvrnuo se na informaciju o privrednom društvu Unis Ginex, koji je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije BiH.

– Posljednjih nekoliko sedmica dobili smo puno pritužbi na rad aktuelne uprave i direktorice Unis Ginexa. Te primjedbe koje su dolazile na adresu Ministarstva i Vlade FBiH dolazile su iz nekoliko izvora i pravaca. Na primjer, manjinski vlasnik ima primjedbe na pristup informacijama i podacima u vezi ugovora, načinu formiranja cijena, te odlukama u vezi sponzorstava i druge – istakao je Džindić.

Zbog navedenog kaže da je Vlada Federacije danas donijela dva zaključka, među kojima je taj da Nadzorni odbor do prve sjednice izanalizira sve primjedbe i sugestije koje su pristigle i donese zaključke Vladi Federacije BiH.

– Drugi zaključak je da se uvažavajući Zakon o naoružanju i vojnoj opremi, Zakon o privrednim društvima traži se od Nadzornog odbora da sagleda rad direktorice i da jasno podesi postavke po kojima će u budućnosti funkcionisati uprava – dodao je Džindić na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade FBiH.