Energoinvest i dalje “stenje” pod obavezama

Sarajevski Energoinvest se i dalje suočava sa teškoćama u poslovanju, a nezavisni revizori ponovo su iskazali rezervu u pogledu neograničenosti poslovanja društva.

Akumulirani gubici Energoinvesta premašili su ukupni upisani kapital za iznos od 1,87 miliona KM, dok su tekuće obaveze premašile tekuću imovinu za 51 milion KM, navodi se u revizorskom izvještaju društva.

Većina nekretnina, postrojenja i opreme nekadašnjeg giganta je založeno kao instrument osiguranja po kreditima i garancijama kod komercijalnih banaka. U 2021. godini obaveze prema bankama povećale su se za oko 1,6 miliona KM (sa 11,5 miliona KM na 13,1 milion KM), izvještava Indikator.ba.

Pozitivna je vijest da je kompanija uspjela produžiti i obnoviti određene kratkoročne kredite kod banaka.

Vlada FBiH, kao većinski vlasnik išla je na ruku Energoinvestu kupujući dio poslovne zgrade u Sarajevu 2018. godine za svoje potrebe, ali glavnina od ove transakcije završila je u banakama. Od iznosa od 54 miliona KM za prodaju poslovne zgrade na račun Energoinvesta uplaćeno je 7,1 miliona KM, dok je ostatak otišao bankama za izvršenje obaveza. Posljednja rata isplaćena je u junu 2020. godine.

Zahvaljujući tome što je ekskluzivni uvoznik plina za Bosnu i Hercegovinu Energoinvest je povećao prihode od prodaje, pa je tako po tom osnovu prihodovao 108,8 miliona KM na domaćem tržištu (u 2020. godini 74 miliona KM). Inače, ukupni prihodi od prodaje prošle godine bili su 168,7 miliona KM, pri čemu je na stranom tržištu realizovana prodaja proizvoda u vrijednosti 45,3 miliona KM, a usluga u vrijednosti 9,2 miliona KM.

Međutim, tekuće poslovanje i dalje je opterećeno prenesenim obavezama iz prethodnih godina koje, imajući u vidu iscrpljene mogućnosti za odgađanje njihovog izvršenja mogu dovesti do postupka pokretanja prinudne naplate, upozoravaju revizori.

Društvo je potpisalo poslovne aranžmane u inostranstvu koji se sporije odvijaju pod uticajem pandemije Covid-19 te usljed direktnih i indirektnih efekata nastalih kao rezultat izmijenjenih geopolitičkih prilika tokom 2022. godine, prije svega uzrokovanih eskalacijom rata u Ukrajini.

– Ovi faktori uzimajući u obzir i stanje obaveza u pogledu pokrenutih sudskih sporova protiv društva, kao i potencijalnih obaveza čiji je krajnji ishod neizvjestan mogu ukazivati na to da društvo neće biti u mogućnosti da nastavi poslovanje tokom razumno predvidivog budućeg vremenskog perioda, navode revizori.

Buduće projekcije poslovanja društva uključuju značajno povećanje prihoda po osnovu pretpostavki da će se određeni ugovori aktivirati u skladu sa očekivanom vremenskom dinamikom. Društvo, naime, realizira značajne radove na izgradnji dalekovoda i trafostanica u Tanzaniji, Albaniji i Makedoniji,

– Nismo se mogli uvjeriti da u prepostavke korištene u pripremi poslovnih projekcija društva. Stoga nismo dobili razumno uvjerenje da je upotreba pretpostavke neograničenog poslovanja u pripremi nekonoslidovanih izvještaja prikladna, precizira se u revizorskom izvještaju.

Dodaje se i kako je Uprava tokom 2021. godine radila na uspostavljanju nive poslovne organizacije s ciljem prilagođavanja novim tržišnim uslovima.

Revizori na kraju pominju i arbitražu koju je pokrenuo mađarski gasni transporter usljed promjene transportne rute a koja ima vrijednost 21,12 miliona dolara uvećano za kamatu od 5 posto u periodu od 23. septembra 2021. godine nadalje.

Mađarski transporter je je osim Energoinvesta tužio i BH Gas i Vladu FBiH a postupak se vodi u Cirihu, Švicarska.

Energoinvest ima pismo uvjerenja potpisano u maju 2020. godine da će proistekle obaveze iz penala koje zaračunava mađarski transporter preuzeti BH Gas.