EU UVODI EKOCID U KRIVIČNO PRAVO, KAZNE DO 10 GODINA ZATVORA

Evropska unija postala je prvo međunarodno tijelo koje je kriminalizovalo najteže slučajeve ekološke štete koje su uporedive sa ekocidom.
Uništavanje ekosistema, uključujući gubitak staništa i nelegalnu sječu šuma, bit će kažnjeno strožim kaznama i zatvorskim kaznama prema ažuriranoj direktivi EU o ekološkom kriminalu.

Evropski parlament trebalo bi danas (27. februara) da glasa o pooštrenom zakonu nakon što su zemlje postigle sporazum u novembru. Države članice će nakon toga imati dvije godine da to unesu u nacionalno zakonodavstvo.

Mediji o ovome pišu kao o novoj stranici u historiji Evrope.

Prema riječima Marie Toussaint, francuske pravnice i europarlamentarke grupe Zelenih/Evropske slobodne alijanse, EU “usvaja jedan od najambicioznijih zakona na svijetu”.

“Nova direktiva otvara novu stranicu u historiji Evrope, štiteći od onih koji štete ekosistemima, a preko njih i ljudskom zdravlju. To znači stati na kraj nekažnjavanju životne sredine u Evropi, što je ključno i hitno”, kaže ona.

Dodala je i to da ekološki zločini rastu dva do tri puta brže od globalne ekonomije i za nekoliko godina postali su četvrti najveći kriminalni sektor u svijetu.

A prema pisanju Euronewsa, ekološki zločini se i dalje dešavaju u Evropi. U svom izvještaju o borbi protiv ekološkog kriminala u Evropi, Evropski biro za životnu sredinu navodi brojne primjere ekoloških zločina koji su još uvijek bili nekažnjeni jer nisu bili obuhvaćeni starom direktivom.

To uključuje ilegalni ribolov plavoperajne tune, agroindustrijsko zagađenje u zaštićenim područjima, kao i nezakonite prakse lova i prijevare na tržištu ugljika.

Isušivanje zemljišta, reciklaža i zagađenje vode, unošenje i širenje invazivnih stranih vrsta i uništavanje ozona su sve identifikovane kao ekološke aktivnosti u novoj direktivi.

Međutim, nova direktiva ne obuhvata ribolov i izvoz toksičnog otpada u zemlje u razvoju.

Za pojedince – kao što su izvršni direktori i članovi odbora – posljedice za činjenje ekoloških zločina mogu biti zatvorske kazne do osam godina, koje se povećavaju na 10 ako prouzrokuju smrt bilo koje osobe.