Grad Visoko u 2023. godini ostvario 930 dolazaka i 4. 007 noćenja

Trend postepenog turističkog razvoja prisutan je iz godine u godinu u Visokom, i mnogo je pojedinaca koji su svoju ponudu i usluge usmjerili ka turističkim potrošačima, te ostvaruju prihode od svog rada.

Aktivnosti Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca na konstantnom unapređenju sadržaja i lokacija kojima upravljaju, čine osnovu na kojima se trenutno razvija turizam u Visokom, i glavni su motiv turističke potražnje.

Na osnovu statističkih parametara, može se konstatovati da je 2023. godina, bila plodonosnija od 2022. po broju ostvarenih dolazaka i noćenja kada je u pitanju Zeničko- dobojski kanton, ali i Grad Visoko.

Grad Visoko je u 2023. godini ostvario 930 dolazaka i 4. 007 noćenja.

Po broju ostvarenih dolazaka i noćenja, najposjećeniji mjeseci bili su juli, august i septembar, kada je i najveći priliv stranih turista, a najmanje posjeta bilježi se u januaru, februaru i martu. Domaći turisti najviše dolazaka i noćenja ostvarili su u oktobru i decembru.

Prosječno zadržavanje posjetitelja je 4 i više noćenja, i tu se bilježi rast, kada je u pitanju dužina boravka turista u našem gradu. Sama struktura turističke klijentele, ostala je nepromijenjena, gdje je znatno dominantniji udio stranih turista u odnosu na domaće, i kada su u pitanju i dolasci, ali i noćenja.

Prema riječima Amele Jusufović, iz Udruženja “Moje Visoko”, statistički podaci su osnovni parametri na osnovu kojih se vrši analiza turističkih kretanja. Zbog toga je veoma važno naglasiti transparentno i odgovorno poslovanje u sektoru ugostiteljstva i hotelijerstva, jer se samo na taj način mogu dobiti potpuno tačni podaci, koji će u potpunosti odgovarati stvarnom stanju turističkog prometa.