Građani Kreševa protestirali protiv nelegalnog rada Tvornice vapna

Kreševski građanski pokret je saopćio da je danas grupa od oko 50 građana Kreševa izašla na ulice i blokirala Tvornicu vapna koja radi bez važećih dozvola i ugrožava život i zdravlje građana. Navode da je 20. februara istekla okolinska dozvola za Tvornicu vapna koja je, bez obzira na to, nastavila s radom.

– S obzirom na to da smo tokom blokade dobili obavijest da će do kraja mjeseca maja biti izvršena pljenidba imovine u kamenolomu i Tvornici vapna, odlučili smo da sačekamo 26. maj kako bismo vidjeli da li će time zvanično biti zaustavljen nelegalan rad Tvornice vapna. Nakon toga, ništa nas više neće zaustaviti, izlazimo na ulicu i nećemo se pomjeriti dok se u potpunosti ne zaustavi nelegalan rad Tvornice vapna, kao što se ne bismo pomjerili ni danas da nismo dobili informaciju o zaplijeni imovine – rekao je predstavnik Kreševskog građanskog pokreta Davor Nujić.
Građani Kreševa su istakli sve nepravilnosti koje su uočili u ovom slučaju počev od toga da firma BFS d.o.o. nije ispoštovala zakonski okvir od 90 dana za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za rad Tvornice vapne kao i da Federalno ministarstvo okoliša i turizma još nije građanima dostavilo obavijest koju je Ministarstvo trebalo uputiti nadležnom inspektoratu s obzirom na to da investitor nije podnio zahtjev za obnovu okolinske dozvole u zakonski propisanom roku.
Naglašeno je da je ova tvornice vapna kršila ne samo mjere iz prethodne okolinske dozvole koje bi trebale zaštiti okoliš, već se ugrožava i lokalno stanovništvo i genski fond tog područja te da je i federalni vodni inspektor u septembru 2021. izrekao rješenje kojim se zabranjuje upotreba objekta i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina krečnjaka i dolomita, a iz tih objekata se vrši ispuštanje tehnološko otpadne vode i koriste se bez vodne dozvole s lokacije „Rastovice i Krčevine“.
Iz Kreševskog građanskog pokreta podsjećaju da se čeka odluka Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izdavanju nove okolinske dozvole za Tvornicu vapna u Kreševu, te da je to ministarstvo krajem februara organiziralo javnu raspravu na kojoj su građani iznijeli svoj stav da se nova (obnovljena) okolinska dozvola ne treba izdati jer se mjere iz nje ne poštuju i ugroženo je zdravlje lokalnog stanovništva kao i okoliš. Smatraju da je potrebno uraditi Studiju procjene utjecaja na okoliš zbog zagađenja i štetnog djelovanja po životnu sredinu i lokalno stanovništvo, saopćeno je iz Kreševskog građanskog pokreta.