Gradonačelnik Mirza Ganić: Danas sam obišao radove u Grđevcu i Poklečićima

Naš narod je vrijedan i radišan. Danas sam obišao radove u Grđevcu i Poklečićima.

Investiramo u sanaciju puteva kako bismo osigurali bolje uslove za život svih naših građana koji stanuju u udaljenim naseljima našeg Grada.

Za bolje Visoko!