‘Groblje femicida’ u Zenici

Na bašlucima i krstovima koji simboliziraju te mrtve žene, ubijene žene stoje njihova godišta i ko ih je ubio.

U centru Zenice aktivistice Centra ženskih prava postavile su “groblje femicida”, želeći “vrištećom šutnjom” upozoriti na problem femicida i pravdanja ubistava žena. Femicid, zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola motiviran spolom žrtve i osjećajem nadmoći, nije pravno definiran u pravosuđu BiH. Počinitelji ubistava se procesuiraju prema odredbama krivičnog zakonodavstva kojima su regulirane različite vrste ubistava. Jedinstvena statistika o broju femicida i nasilju nad ženama u BiH ne postoji, ali informacije nevladinih organizacija pokazuju da je više od 60 žena ubijeno u posljednjih sedam godina. Na ovo je u izvještaju upozorilo Vijeća Europe odnosno Skupine stručnjaka Akcije protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) u novembru.

“Poruka je trebala da bude – da su te žene postojale. Te žene su živjele. Te žene su imale svoje živote. Na bašlucima i krstovima koji simboliziraju te mrtve žene, ubijene žene stoje njihova godišta i ko ih je ubio.

I ono što jeste najstrašnije od svega, kada je femicid u pitanju, jeste da su najčešće ubice njihovi partneri, njihovi bivši partneri, bivši muževi, sadašnji muževi, bivši vanbračni ili sadašnji vanbračni partneri. Uvijek je to negdje neko u koga su nekada imale povjerenja, ili su nekada u njih bile zaljubljene”, rekla je za Radio Slobodna Evropa Duška Andrić iz Centra ženskih prava.

Jedan cilj bio je i vidjeti kako će građani reagirati.

“Neki su posmatrali, neki su odmahivali glavom, neki su bili vidno uznemireni. Nekoliko žena je ušlo u sami centra tog groblja. Jedna od njih je stala i proučila Fatihu. Znajući da to nisu nikakve izmišljene, nego da su to stvarne žene, čija ubistva su zabilježena u evidenciji pravosuđa BiH, imala je potrebu da se pomoli za njih”, rekla je Duška Andrić

Iz Centra ističu da je jedan od problema i pravdanje ubistava.

Iako je više uvjetno rečeno pozitivnih reakcija onih koji kažu da o tome treba govoriti, da treba raditi na prevenciji, kao strašne ocjenjuju reakcije pojedinih muškaraca “koji se iz nekog razlika prepoznaju u porukama koje mi vezujemo za femicid”.

“Neki na najgori način pravdaju poteze muškaraca, krive žene. Strašno je pravdanje femicida. I to je jedan očit mizogini govor mržnje spram žena. Nas najviše brine to. Inače kod femicida nas brine to što svaki slučaj femicida, osim što ga prati jedna nažalost vrlo pogrešna kvalifikacija medija gdje se kaže – desila porodična tragedija. Nije se desila nikakva porodična tragedija, desilo se ubistvo. Gdje se počinje priča o raskopavanju njenog privatnog života – šta je to ona uradila pa je on nju ubio. Kao da za neko ubistvo ima opravdanje uopšte, bilo koje, bilo kakvo.”

Prema dostupnim podacima Centra, u 2020. godini u BiH je zabilježeno 11 slučajeva femicida.

“To je podatak koji brine, a brine i to da od tri ubijene žene dvije su ubili njihovi bivši ili sadašnji partneri.“

U toku 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama iz Centra ženskih prava u Zenici kažu da u BiH “ne postoji spremnost i mehanizmi koji bi mogli spriječiti femicid”.

“Ne kažemo da bi svako kažnjavanje spriječilo ubistvo, ali bi vjerovanje ženi da upućena prijetnja jeste ozbiljna, možda spriječilo nešto ako bi se ženi ponudila zaštita i sigurnost”, rekla je Duška Andrić.

Potrebno je mijenjati javnu svijet i odnos prema ubistvima žena, smatraju.

“Femicid se može prevenirati na način da se radi na različitim predrasudama i stereotipima koji vladaju u našem društvu i koji su ukorijenjeni u patrijarhatu, koji još uvijek živi.”